Thứ 3 | 19/01/2016
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội năm 2016.
 
 
Ảnh minh họa. (Nguồn: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
 
Theo đó, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch yêu cầu Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh/thành... cần tham mưu cho cấp uỷ đảng, chính quyền tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý và tổ chức lễ hội ở địa phương. Xây dựng kế hoạch công tác, định hướng quản lý và tổ chức lễ hội, sơ kết và tổng kết công tác quản lý lễ hội t