Thứ 5 | 15/11/2018
Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như hội viên hội khuyến học các cấp và mọi tầng lớp nhân dân về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời thông qua các trung tâm học tập cộng đồng như: thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ...; Tạo sự phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện các mục tiêu từng giai đoạn của Đề án “Xây dựng xã hội học tập” và đẩy mạnh phong trào “Học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị” tỉnh Phú Thọ, góp phần thực hiện có hiệu quả Quyết định 208/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh.
Ngày 14-11- 2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  và  Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp hoạt động  khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và học tập  suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ giai đoạn 2018-2023.
 

Lãnh đạo  Hội Khuyến học tỉnh Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  ký kết  chương trình phối hợp hoạt động  khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và học tập  suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ giai đoạn 2018-2023

Tại hội nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Khuyến học tỉnh đã thống nhất xây dựng nội dung, chương trình phối hợp gồm:
1. Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Văn hóa, thể thao và Du lịch, hội viên về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, đặc biệt là việc học tập của người lớn. Vận động công chức, viên chức, cán bộ hội viên, đoàn viên của ngành, đơn vị mình tích cực hưởng ứng và phấn đấu xây dựng gia đình mình trở thành "Gia đình học tập"; dòng họ của mình trở thành"Dòng họ học tập"; làng, bản, khu dân cư, tổ dân phố nơi cư trú của mình trở thành "Cộng đồng học tập"; cơ quan, đơn vị công tác của mình trở thành "Đơn vị học tập". Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hội Khuyến học đưa nội dung phối hợp vào chương trình, kế hoạch công tác của ngành, đơn vị, thành tiêu chí đánh giá thi đua, hàng năm có sơ kết đánh giá việc thực hiện chương trình phối hợp lồng ghép với việc tổng kết công tác năm. 
2. Phối hợp tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức viên chức, người lao động ngành Văn hóa, thể thao và du lịch, hội viên các cấp hội nắm vững chủ trương và các biện pháp triển khai công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời.
3.  Phối hợp trong việc vận động, thành lập các tủ sách khuyến học tại các xã, phường, thị trấn; làng, bản, khu dân cư để phát triển văn hóa đọc, mở rộng các hình thức học tập đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của mọi tầng lớp nhân dân; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục - xóa mù chữ, hỗ trợ nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh; phấn đấu đạt mục tiêu: Thư viện tỉnh, 100% thư viên cấp huyện, 50% thư viện cấp xã tổ chức cung cấp dịch vụ truy cập internet miễn phí để người dân được tiếp cận với thông tin, tri thức, phục vụ nhu cầu học tập, nâng cao hiểu biết và các nhu cầu khác (đối với thư viện tỉnh phục vụ nhân dân miễn phí tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ bảy, chủ nhật)
4. Phối hợp tổ chức các hoạt động tại Bảo tàng Hùng Vương trưng bày, triển lãm giới thiệu di sản đến đông đảo quần chúng nhân dân, nhất là học sinh các trường phổ thông, sinh viên các trường Đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh (phục vụ miễn phí tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ bảy, chủ nhật)
5.  Đối với hệ thống nhà văn hóa, câu lạc bộ: Phấn đấu, 100% các thiết chế văn hóa từ tỉnh tới cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí phục vụ mục đích nâng cao kiến thức hiểu biết cho người dân.
6. Phối hợp trong công tác kiểm tra, đánh giá hiệu quả sử dụng các tủ sách khuyến học, các thư viện sách, các phòng đọc trong các nhà văn hóa, các trung tâm học tập cộng đồng, các điểm văn hóa xã...tổ chức chỉ đạo xây dựng mô hình trung tâm học tập cộng đồng kết hợp với trung tâm văn hóa thể thao cấp xã. Trước mắt phối hợp xây dựng điểm tại một số địa phương có điều kiện.
7. Phối hợp tổ chức các hội thi giới thiệu sách, giới thiệu tuyên truyền các di sản, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử; phối hợp tổ chức hội nghị vinh danh cán bộ văn hóa làm tốt công tác khuyến học, các mô hình công dân học tập, gia đình học tập trong ngành văn hóa.
 Chương trình phối hợp được triển khai sẽ phát huy thế mạnh về cơ sở vật chất của các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ, nhằm tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục, học tập cộng đồng phù hợp đối tượng người sử dụng ở từng đơn vị, địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi và cung cấp nhiều cơ hội cho người dân được học tập thường xuyên, từ đó khuyến khích nhu cầu, thói quen học tập suôt đời, góp phần nâng cao trình độ dân trí, năng lực sáng tạo, kỹ năng lao động, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống./.

Hồng Vân
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com