Thứ 2 | 18/07/2022
     Hội nghị sơ kết trực tuyến 6 tháng đầu năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã diễn ra vào 14h00 ngày 15/7/2022 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng tại đầu cầu Hà Nội và 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu Phú Thọ, đồng chí Nguyễn Đắc Thủy, TUV, Giám đốc Sở chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo các phòng chuyên môn, trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở và đại diện lãnh đạo 13 phòng Văn hóa, Thông tin các huyện, thành, thị.

     Tại Hội nghị, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2022 của Ngành và Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021. Hội nghị đã nghe 11 ý kiến tham luận của các đơn vị thuộc Bộ và các sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao/Sở Du lịch các tỉnh, thành phố; các ý kiến tập trung vào các giải pháp thực hiện nhiệm vụ của Ngành.

     Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định, trong 6 tháng đầu năm, với sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các địa phương, toàn ngành đã gặt hái được những thành công, trong đó có những điểm sáng quan trọng. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, với  tinh thần quyết tâm cống hiến, khát vọng cống hiến, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng yêu cầu, các hoạt động đã được phê duyệt cần rà soát, xem xét các đầu việc đã làm tránh hiện tượng "đánh trống bỏ dùi"; phải chuyển hóa kế hoạch trên bàn giấy thành các việc làm thiết thực. Trước tiên là hướng vào xây dựng thể chế, hoàn thiện mạng lưới quy hoạch văn hóa, thể thao, du lịch; tiếp tục hoàn thiện chương trình tổng thể về chấn hưng, phát triển văn hóa Việt Nam từ nay đến 2030, tầm nhìn đến 2045.
  
Đồng chí Nguyễn Đắc Thủy, TUV, Giám đốc Sở phát biểu quán triệt tại Hội nghị
 
     Tại điểm cầu Phú Thọ, kết thúc Hội nghị đồng chí Nguyễn Đắc Thủy, TUV, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phát biểu chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở, các phòng Văn hóa và Thông tin các huyện  tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm, trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm: chỉ đạo tốt Đại hội Thể dục thể thao các cấp, tạo đà cho phong trào thể dục thể thao phát triển sôi nổi; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ phục vụ nhân dân, thực hiện hiệu quả phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng Nông thôn mới, khôi phục các hoạt động du lịch và chuẩn bị các điều kiện tham gia Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc tại tỉnh Phú Thọ (vào tháng 11/2022) và Tuần Văn hóa, Du lịch năm 2023 vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm Quý Mão.
 
                                      Nguyễn Thị Nha Trang - Chuyên viên Văn phòng Sở
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com