Thứ 4 | 31/03/2021
Ngày 31 tháng 3 năm 2021, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ đã tổ chức hội nghị sơ kết  05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Đắc Thủy - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; các đồng chí trong Ban thường vụ đảng ủy, lãnh đạo sở; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ; chi ủy các chi bộ, trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, các đồng chỉ Ủy viên BCH các đoàn thể cùng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021.

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trọng những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Trong 5 năm qua, Đảng ủy Sở VH,TT&DL đã chỉ đạo tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện nghiêm túc và tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh những nội dung cơ bản của Chỉ thị 05 và những tấm gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo trong việc học tập và làm theo tấm gương của Bác, từ đó tạo sự thống nhất của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện đưa Chỉ thị 05 đi dần vào cuộc sống, trở nên thiết thực hơn, hiệu quả hơn, nhận thức về Chỉ thị 05, về nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thông qua việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; ý thức trách nhiệm, phong cách, tác phong lề lối làm việc của mỗi cán bộ, đảng viên, CCVC, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp ủy, các chi bộ, phòng chuyên môn, đơn vị đã có sự năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị 05 bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, trong đó có việc kế thừa kinh nghiệm và kết quả hơn 10 năm liên tục thực hiện việc học tập và làm theo Bác. Việc đưa chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng trở thành nền nếp ở các chi bộ, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị. Việc học tập các chuyên đề hằng năm cũng được Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ thực hiện nghiêm túc với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, có ý nghĩa, bảo đảm tính khả thi.

Song song với việc học tập, Đảng ủy đã chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, như: Tổ chức trưng bày trưng bày sách, báo, triển lãm về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Thư pháp Hàn Quốc về tập thơ  “Nhật ký trong tù” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dựng và biểu diễn kịch mục, trích đoạn chèo; tổ chức đợt phim tuyên truyền ca ngợi Đảng, Bác Hồ với những bộ phim: Giữ cờ độc lập; Sứ mệnh đặc biệt, Đường tới độc lập tự do, Bác Hồ sự cảm hóa kỳ diệu; Những người viết huyền thoại; Sao Tháng Tám, Nhà tiên tri, Hoa rừng, Sống cùng lịch sử, Thức lại một thời, Mùi cỏ cháy (phim truyện); cuộc gặp gỡ lịch sử, Nhà tiên tri, Thầu Chín ở Xiêm, Người trở về… với nội dung ca ngợi tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vv...
 
Đảng ủy Sở VHTTDL tặng khen các cá nhân thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 CT/TW
 
Phát biểu tại hội nghị, Đ/c Nguyễn Đắc Thủy - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã ghi nhận những kết quả mà các chi bộ, đơn vị đã triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong thời gian qua, đồng thời biểu dương tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trọng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí cũng cũng đề nghị cấp ủy chi bộ, cơ quan, đơn vị trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động về các nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, những nhiệm vụ chính trị gắn với nhiệm vụ chuyên môn để triển khai thực hiện. Các cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu chi bộ, đoàn thể, đơn vị cần nhận thức đúng tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị để tổ chức quán triệt cho cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch tư dưỡng, rèn luyện bằng những việc làm cụ thể, sát với tình hình của mỗi đơn vị. Trong quá trình thực hiện cần tiếp tục xây dựng các điển hình tiên tiến có cách làm hay, sáng tạo để tuyên truyền tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ Sở.
 
Tại Hội nghị, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch biểu dương, khen thưởng 01 tập thể và 10 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05 CT/TW về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 
 
Kiều Nga - Sở VHTTDL
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com