Thứ 5 | 16/07/2020
Thực hiện Quyết định số 1639/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngày 15-16/7/2020, Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác tuyên tuyền, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số cho cán bộ làm công tác văn hóa và nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020 tại Bảo tàng Hùng Vương. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hải Nhung - Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc - Trưởng Ban tổ chức Hội nghị; đồng chí Nguyễn Việt Trung - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó trưởng Ban tổ chức Hội nghị.
 

Đồng chí Nguyễn Thị Hải Nhung - Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc - Trưởng Ban tổ chức phát biểu khai mạc Hội nghị

 
Trong những năm qua, công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng tôn vinh các giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc, tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết giữa các dân tộc, các địa phương trong tỉnh; tuyên truyền, vận động giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng. Đồng bào các dân tộc thiểu số phấn khởi tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Các hoạt động tuyên truyền văn hóa, văn nghệ, lễ hội, các hoạt động nghiên cứu khoa học, kiểm kê, truyền dạy di sản văn hóa được đẩy mạnh, thuận lợi cho văn hóa các dân tộc phát triển, xây dựng nền văn hóa Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.
 
Các học viên tham quan Bảo tàng Hùng Vương trước giờ Khai mạc Hội nghị tập huấn
  
Các học viên chăm chú nghe PGS.TS. Lê Ngọc Thắng - Giảng viên Cao cấp, Tổng Biên tập tạp chí Dân tộc và thời đại
trình bày chuyên đề tại Hội nghị
 
Tại hội nghị, 65 cán bộ văn hóa, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh được tập huấn 5 chuyên đề: “Một số chủ chương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác văn hóa dân tộc; công tác triển khai các chính sách cụ thể về lĩnh vực văn hóa đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tuyên truyền giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu”; “Xây dựng làng bản văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phổ biến về bảo vệ môi trường sinh thái và bảo vệ rừng”; “Công tác phòng, chống bạo lực gia đình, hôn nhân cận huyết thống và tảo hôn, xây dựng cơ sở tạm lánh cho nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở y tế…”; “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; xây dựng làng bản văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới; công tác quản lý nhà nước về gia đình và hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện công tác gia đình ở cơ sở; bình đẳng giới”; “Công tác giữ vững an ninh, trật tự ở địa bàn miền núi, vùng dân tộc thiểu số”.
 
Thượng tá Nguyễn Quang Minh - Phó trưởng phòng An ninh đối nội - Công an tỉnh Phú Thọ truyền đạt nội dung chuyên đề
“Công tác giữ vững an ninh, trật tự ở địa bàn miền núi, vùng dân tộc thiểu số”

 
Hội nghị tập huấn nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tuyên truyền, bảo tồn phát huy giá trị văn hoá cho học viên, góp phần nâng cao năng lực quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, bảo tồn các giá trị  văn hóa truyền thống; thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa; nâng cao hiểu lực hiệu quả công tác tham mưu tổng hợp về lĩnh vực văn hóa cơ sở ở địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn.
 

Đồng chí Nguyễn Thị Hải Nhung - Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc và đồng chí Nguyễn Việt Trung - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giấy chứng nhận cho các học viên

 
Kết thúc Hội nghị, Ban tổ chức đã cấp giấy chứng nhận cho 65 học viên hoàn thành nội dung chương trình tập huấn về công tác tuyên tuyền, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số.
Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com