Thứ 5 | 07/12/2023

baophutho.vnNgày 6/12, tròn 11 năm kể từ khi tổ chức UNESCO chính thức công nhận Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (6/12/2012 - 6/12/2023).

Đồng bào và du khách hành hương về Đền Hùng

Trải qua 11 năm, Phú Thọ đã có nhiều biện pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản, đặc biệt với sự tự nguyện gìn giữ và bảo tồn của chủ thể sáng tạo di sản là cộng đồng người Việt. Từ trung tâm thực hành Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương tại Đền Hùng, tín ngưỡng này đã lan tỏa mạnh mẽ tới các địa phương trong cả nước và cả những vùng đất trên thế giới có người Việt sinh sống, họ xây dựng nên không gian thờ tự Hùng Vương, xin chân nhang, đất nước từ Đền Hùng, Phú Thọ về thờ tự, tự nguyện đóng góp để tôn tạo không gian thờ tự và thực hành nghi lễ và dâng cúng lễ vật.

Lễ rước kiệu về Đền Hùng của các xã, phường, thị trấn vùng ven Khu di tích.

Theo thống kê của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đến nay cả nước có tới gần 1.500 địa điểm có di tích thờ Hùng Vương và các danh tướng thời Hùng Vương, riêng tỉnh Phú Thọ có 345 di tích. Các di tích này đều đồng loạt tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày 10/3 âm lịch trang nghiêm, thành kính.

Hằng năm, tỉnh Phú Thọ đặc biệt quan tâm, chỉ đạo xây dựng và thực hiện chương trình hành động quốc gia về bảo tồn và phát huy di sản mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết với UNESCO về đảm bảo sự bền vững của di sản đã được vinh danh.

11 năm qua, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương thực sự trở thành tín ngưỡng thuần Việt đầu tiên được cộng đồng người Việt tự nguyện thực hành từ đức tin, sự trân trọng tuyệt đối của người dân đối với Tổ tiên, là biểu tượng văn hóa tâm linh cội nguồn của dân tộc Việt Nam, được bảo tồn, gìn giữ, lan tỏa và phát huy giá trị văn hóa to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Vy An
Dẫn nguồn: 
11 năm tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO vinh danh (baophutho.vn)

 
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com