Thứ 4 | 16/09/2020
     Thực hiện Kế hoạch số 3256/KH-BVHTTDL ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngày 14-15/9/2020, tại Trung tâm Hội nghị huyện Thanh Sơn, Vụ Văn hóa dân tộc đã chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn tổ chức Tập huấn nâng cao năng lực về công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số và xây dựng, phát huy mô hình Câu Lạc bộ Văn hóa dân tộc Mường trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Phú Thọ. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hải Nhung - Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc - Trưởng Ban tổ chức Hội nghị; đồng chí Nguyễn Việt Trung - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó trưởng Ban tổ chức Hội nghị.
 
Đồng chí Nguyễn Thị Hải Nhung - Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc - Trưởng Ban tổ chức phát biểu khai mạc Hội nghị
Ảnh: Nguyễn Thị Thúy Thúy

 
     Trong những năm qua, công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Phú Thọ nói chung, huyện Thanh Sơn nói riêng đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn, phát huy và tôn vinh các giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc; tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết giữa các dân tộc, địa phương trong huyện, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn luôn phấn khởi, tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đề án kiểm kê, sưu tầm, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường giai đoạn 2017-  2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn huyện Thanh Sơn gắn với phát triển du lịch đã bước đầu đạt được kết quả khả quan, thu hút được nhiều tầng lớp nhân dân tham gia, nhất là thanh, thiếu niên, học sinh trong toàn huyện. Đến nay, toàn huyện đã ra mắt 95 Câu lạc bộ văn hóa dân tộc Mường; bảo tồn trên 500 chiếc chiêng; 400 bộ quần áo, gần 100 nhà sàn truyền thống và nhiều đồ dùng lao động, sản xuất, sinh hoạt vẫn được bảo tồn trong các gia đình đồng bào dân tộc Mường. Mô hình du lịch cộng đồng tại xã Khả Cửu được đầu tư phát triển, gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường...
     Trong 2 ngày tập huấn, 120 cán bộ văn hóa, nghệ nhân, người uy tín đến từ các xã trên địa bàn huyện Thanh Sơn được truyền đạt những nội dung như: Giữ gìn và phát huy các loại hình văn hóa phi vật thể truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với xây dựng nông thôn mới; nâng cao năng lực công tác bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống dân tộc thiểu số; phương pháp, kỹ năng sưu tầm, phục hồi và phát triển một số loại hình văn hóa phi vật thể truyền thống có nguy cơ thất truyền trong cộng đồng dân tộc thiểu số; phương pháp triển khai xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy mô hình CLB văn hóa dân tộc Mường trong phong trào xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch địa phương.
     Thông qua khoá tập huấn giúp cán bộ văn hóa xã, các nghệ nhân, người am hiểu văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số huyện Thanh Sơn có cơ hội được tiếp cận, nắm bắt các kiến thức về công tác quản lý văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình ở cơ sở; đồng thời trang bị kiến thức cơ bản về công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Từ đó, tạo điều kiện cho cán bộ làm công tác văn hoá, các nghệ nhân vùng đồng bào dân tộc thiểu số được hướng dẫn phương pháp hoạt động phát huy mô hình các CLB văn hóa dân tộc Mường phục vụ phát triển du lịch cộng đồng.
     Cũng trong chương trình của Lớp tập huấn, Vụ Văn hóa Dân tộc - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cung cấp, trang bị cho Câu lạc bộ văn hóa dân tộc Mường của xã Khả Cửu huyện Thanh Sơn một số trang thiết bị hoạt động gồm có: 30 bộ trang phục, 01 bộ cồng chiêng, 15 bộ múa sinh tiền, 02 đuống, tổng trị giá 50 triệu đồng.
 
Đồng chí Nguyễn Thị Hải Nhung - Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc và đồng chí Nguyễn Việt Trung - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giấy chứng nhận cho các học viên - Ảnh: Nguyễn Thị Thúy Thúy
 
     Kết thúc chương trình tập huấn, Ban tổ chức đã cấp giấy chứng nhận cho các học viên hoàn thành nội dung chương trình tập huấn về công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số và xây dựng, phát huy mô hình Câu Lạc bộ Văn hóa dân tộc Mường trong phong trào xây dựng nông thôn mới.
Quách Thị Sinh - Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com