Thứ 6 | 10/05/2019
Ngày 07/5/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị về công tác bảo tồn, tu bổ, tôn tạo di tích khảo cổ Làng Cả, phường Thọ Sơn, TP. Việt Trì và di tích khảo cổ Xóm Rền, xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh. Hội nghị dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đắc Thủy - TUV, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và sự tham gia của các đơn vị: Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Lãnh đạo UBND cùng một số phòng chuyên môn của huyện Phù Ninh; Lãnh đạo Phòng Văn hóa, Thông tin thành phố Việt Trì cùng đại diện lãnh đạo một số phòng, ban của Sở VHTTDL: Văn phòng, Quản lý Di sản văn hóa, Ban Quản lý dự án.
 

Ông Trịnh Đức Lai - PCT UBND huyện Phù Ninh phát biểu tại Hội nghị.
 
          Tại hội nghị các đại biểu được nghe lãnh đạo phòng Quản lý Di sản văn hóa báo cáo tóm tắt về Công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích khảo cổ Làng Cả, thành phố Việt Trì và Di tích khảo cổ Xóm Rền, xã Gia Thanh huyện Phù Ninh.
          Các đại biểu lần lượt có ý kiến thảo luận tại Hội nghị, những ý kiến phát biểu đã phản ánh khách quan, thẳng thắn tình hình thực hiện công tác thực hiện quy hoạch trong thời gian vừa qua. Đại biểu thành phố Việt Trì và UBND huyện Phù Ninh đều tập trung nêu lên những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện quy hoạch: Do tổng mức đầu tư cũng như diện tích thực hiện quy hoạch của hai khu di tích khảo cổ quá lớn. (Quy hoạch khu di tích khảo cổ Làng Cả với tổng diện tích: 68.000m2; tổng mức đầu tư: 387,5 tỷ đồng; Quy hoạch khu di tích khảo cổ Xóm Rền tổng diện tích 425.000m2, tổng mức đầu tư: 610.107 triệu đồng). Nguồn ngân sách của đơn vị hạn hẹp, công tác xã hội hóa gặp nhiều khó khăn do vậy trải qua nhiều năm dự án không có tính khả thi thực hiện. Đề nghị các cấp có thẩm quyền có văn bản trình Chính phủ hỗ trợ vốn trung hạn trong giai đoạn tiếp theo để dự án có cơ sở thực hiện…
 

Ông Nguyễn Đắc Thủy - TUV, Giám đốc Sở VH,TT&DL kết luận hội nghị
 
Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại hội nghị, để thực hiện có hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích khảo cổ Làng Cả và di tích Xóm Rền, đồng chí Nguyễn Đắc Thủy - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND thành phố Việt Trì và UBND huyện Phù Ninh tập trung thực hiện:
Rà soát lại toàn bộ quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt, trong đó xác định hạng mục trọng tâm, cần thiết, lập Dự án thành phần; đồng thời có kế hoạch phân kỳ theo giai đoạn để triển khai, thực hiện; Xác định nguồn vốn đầu tư cụ thể thực hiện dự án; Tăng cường tuyên truyền, vận động đẩy mạnh việc huy động nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định; nghiên cứu bố trí kinh phí để đảm bảo nguồn vốn đáp ứng yêu cầu bảo tồn và phát huy hiệu quả giá trị di tích khảo cổ Làng Cả và di tích khảo cổ Xóm Rền.
 
                                            Thanh Thủy - Phòng Quản lý Di sản văn hóa.
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com