Thứ 4 | 09/11/2016
Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính, công vụ năm 2016 tại một số sở, ngành và UBND các huyện, thành, thị (Kế hoạch số 4348/KH-UBND ngày 30/9/2016). Ngày 7/11/2016, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đoàn công tác của tỉnh đã làm việc với Sở về các nội dung công tác cải cách hành chính nhà nước của Sở trong năm 2016.
Đoàn công tác do đồng chí Lê Tiến Hưng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn; thành viên đoàn gồm có lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh và Sở Tư pháp. Về phía Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Đắc Thủy, Phó Giám đốc Sở và các lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở có liên quan: Văn phòng, Thanh tra, Kế hoạch tài chính.

Quang cảnh hội nghị.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2016. Theo đó, công tác cải cách hành chính nhà nước của Sở trong năm 2016 đã được triển khai đồng bộ và đạt kết quả khá toàn diện trên tất cả các mặt. Công tác tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật được đảm bảo, đúng quy trình, thủ tục theo quy định. Công tác tuyên truyền phổ biến về cải cách hành chính nhà nước đến CB CCVC được triển khai kịp thời. Công tác rà soát thủ tục hành chính được tiến hành thường xuyên, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, công dân trong giải quyết công việc. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn Ngành ngày càng được nâng cao cả về số lượng và chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành được chú trọng, quan tâm; ứng dụng có hiệu quả Phần mềm điều hành và quản lý văn bản, duy trì tốt hoạt động của Trang thông tin điện tử của Sở....
Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Tiến Hưng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đánh giá cao kết quả về công tác CCHC mà Sở đã đạt được trong năm vừa qua, đồng thời cũng đề nghị Lãnh đạo Sở tiếp tục quan tâm chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính của Ngành theo Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15/4/2016 Hội nghị lân thứ Tư Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XVIII thực hiện khâu đột phá về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Thọ,  Quyết định số 2365/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án thực hiện khâu đột phá về cải cách hành chính; trọng tâm là cải cách thủ tục hành hính trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 – 2020; ban hành Quy chế hoạt động cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2016 -2020 về Cải cách hành chính được xác định là một trong bốn khâu đột phá về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2016-2020.

  Lương Thị Vân Anh
 Văn phòng Sở Văn hóa, Thê thao và Du lịch
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com