Thứ 4 | 09/12/2020
       HĐND tỉnh khóa XVIII đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ Mười một. Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ trân trọng trích đăng bài phát biểu của đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tại phiên khai mạc.
 


Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Minh Châu phát biểu khai mạc Kỳ họp

       Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động của đại dịch Covid-19; nhưng được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ của Trung ương, sự chủ động, tích cực, sáng tạo và linh hoạt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, ủng hộ vượt qua khó khăn, thách thức của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được những kết quả quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 3,56%; thu ngân sách trên địa bàn ước vượt gần 22% dự toán; giá trị xuất  khẩu đạt mức tăng trưởng gấp hai lần so với năm 2019. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Các công trình trọng điểm, hạ tầng giao thông, các khu, cụm công nghiệp quan tâm đầu tư; hạ tầng thương mại dịch vụ, du lịch, đô thị, nông nghiệp nông thôn từng bước được hoàn thiện. Chương trình xây dựng nông thôn mới hoàn thành mục tiêu đề ra trước 3 năm. Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực, anh sinh xã hội được đảm bảo. Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo được thực hiện đồng bộ, có hiệu quả, chất lượng giáo dục ở các cấp học, bậc học có nhiều tiến bộ. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên, Chương trình y tế Quốc gia thực hiện đạt kết quả tốt. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào chiều sâu và thiết thực hơn; quan tâm bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử. Hoạt động thể dục thể thao; thông tin, báo chí, văn học nghệ thuật có nhiều tiến bộ. Thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; hỗ trợ kinh tế - xã hội miền núi, vùng đồng bào dân tộc; cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn; an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững và đặc biệt Đại hội Đảng bộ các cấp đã tổ chức thành công, đạt được kết quả rất tốt đẹp, mang lại nhiều dấu ấn của một kỳ đại hội là thành công trọn vẹn.

Quang cảnh kỳ họp

       Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tập trung xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng sau đây:

       Một là: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Mười - HĐND tỉnh, khóa XVIII; Báo cáo kết quả thực hiện kết luận phiên giải trình, chất vấn của Chủ tọa kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh khoá XVIII; Xem xét các báo cáo thường kỳ của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

       Hai là: HĐND tỉnh thảo luận và quyết định các nội dung chuyên đề về: (1) Thông qua danh mục dự án thu hồi đất; danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh chấp thuận; danh mục các dự án chuyển tiếp tại Nghị quyết số 21 của HĐND tỉnh; danh mục dự án điều chỉnh, bổ sung tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh đang còn hiệu lực; danh mục các dự án thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ chấp thuận; (2) Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025; (3) Quy định mức thu phí, tỷ lệ phần trăm để lại cho tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; (4) Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách và thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách các cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh; (5) Ban hành nghị quyết thay thế Nghị quyết số 28 của HĐND tỉnh về quy định hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa đầu tư đổi mới, hiện đại hóa công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh; (6) Sửa đổi Điều 2, Nghị quyết số 05 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; (7) Điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030; (8) Đầu tư các dự án Khu đô thị mới, dự án nhà phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh; (9) Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn tỉnh; (10) Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; (11) Bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 01 của HĐND tỉnh về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; (12) Thông qua các đề án: Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và đảm bảo chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ giai đoạn 2021 - 2025; Đề án điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025; Đề án đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao và thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông; (13) Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban HĐND, bầu chức vụ Phó Chủ tịch HĐND khóa 18, nhiệm kỳ 2016 - 2021; miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh, bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021; cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh.

       Kỳ họp thứ Mười một, HĐND tỉnh có nhiều nội dung quan trọng. Với tinh thần đoàn kết, đổi mới và sáng tạo, HĐND tỉnh cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường tính tranh luận, đối thoại và giải trình tại kỳ họp. Trên cơ sở các nội dung và chương trình đã thông qua tại phiên họp trù bị, HĐND tỉnh sẽ dành thời gian thích hợp cho hoạt động thảo luận, giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn. Công tác điều hành của Chủ tọa kỳ họp tiếp tục được thực hiện linh hoạt, định hướng đại biểu tập trung thảo luận vào các vấn đề trọng tâm mà HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua. Đồng thời sẽ truyền hình trực tiếp phiên chất vấn, trả lời chất vấn và giải trình tại hội trường.

       Để kỳ họp đạt kết quả tốt, Chủ tọa kỳ họp đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ, dành thời gian nghiên cứu kỹ tài liệu, lựa chọn các vấn đề quan trọng mà cử tri và Nhân dân trong tỉnh quan tâm để thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, nhất là đối với những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau, tạo sự thống nhất cao, góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Dẫn nguồn: https://phutho.gov.vn/

Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com