Thứ 6 | 15/07/2022
PhuthoPortal - Trong phiên giải trình của Kỳ họp thứ Tư tại hội trường, sáng ngày 14/7/2022, lãnh đạo các sở, ngành trong tỉnh đã phân tích, làm rõ nhiều ý kiến của cư tri liên quan đến các vấn đề xã hội.

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Huy Ngọc báo cáo về tình trạng nhiều cán bộ y tế của tỉnh xin nghỉ việc

Không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế

Tại phiên giải trình, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - TUV, Giám đốc Sở Y tế đã làm rõ về các giải pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, đảm bảo sức khỏe cho người dân trước thực tế trên thế giới cũng như ở Việt Nam đã xuất hiện một số dịch bệnh lạ.

Trước kiến nghị của cử tri mong muốn tăng thời gian sử dụng sổ khám bệnh lên 6 tháng hoặc 1 năm như trước kia đối với bệnh nhân tâm thần được hưởng chế độ bảo trợ xã hội để giảm bớt khó khăn cho người bệnh và gia đình, Sở Y tế ghi nhận và tiếp thu, sẽ chỉ đạo Bệnh viện Tâm thần vận dụng linh hoạt trong việc cấp thuốc 3 tháng hoặc 6 tháng tùy trường hợp cụ thể để vừa đảm bảo công tác điều trị bệnh, vừa san sẻ khó khăn với gia đình người bệnh.

Trả lời câu hỏi trên địa bàn tỉnh có tình trạng thiếu vật tư, thiết bị y tế, cán bộ y tế nhất là tuyến cơ sở thôi việc, chuyển việc gia tăng hay không, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Huy Ngọc cho biết: Tại Phú Thọ đôi khi vẫn còn tình trạng thiếu vật tư y tế cục bộ nhưng trong thời gian ngắn, Phú Thọ vẫn là số ít các tỉnh trong cả nước đám ứng đủ thuốc và vật tư y tế và hóa chất phục vụ công tác khám chữa bệnh. Ngành Y tế đang triển khai các biện pháp để chuẩn bị công tác đấu thầu vật tư ý tế, hóa chất tập trung năm 2023 - 2024.

Giám đốc Sở Y tế cho biết: Từ năm 2021 đến nay, toàn ngành Y tế có 147 viên chức bỏ việc do áp lực công việc, do thu nhập thấp hoặc cần hợp lý hóa gia đình. Ngành Y tế đã chỉ đạo các đơn vị tập trung ưu tiên chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ cho cán bộ; phối hợp xây dựng chính sách thu hút đối với nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành Y tế; đồng thời đề nghị sớm sửa đổi bổ sung Nghị định 56/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập.

Quan tâm hỗ trợ cho cán bộ không chuyên trách khu dân cư

Giám đốc Sở Nội vụ Ngô Đức Thịnh giải trình về chính sách hỗ trợ cán bộ dôi dư sau sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã

Giải trình làm rõ về kiến nghị của cử tri đề nghị tỉnh nghiên cứu, quan tâm tăng mức chi hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; nâng phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách khu dân cư, vì mức chi hoạt động còn thấp, trong khi khối lượng công việc ở cơ sở hiện nay là rất lớn, đồng chí Ngô Đức Thịnh - TUV, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Theo quy định tại khoản 5, Điều 2, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức (CBCC) cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố quy định ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả hỗ trợ BHXH và BHYT theo phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn. Cấp xã loại 1, được khoán quỹ phụ cấp bằng 16,0 lần mức lương cơ sở; cấp xã loại 2 được khoán quỹ phụ cấp bằng 13,7 lần mức lương cơ sở; cấp xã loại 3 được khoán quỹ phụ cấp bằng 11,4 lần mức lương cơ sở.

Căn cứ mức khoán quỹ phụ cấp của Chính phủ và khả năng cân đối nguồn ngân sách tỉnh đáp ứng 80% so với mức khoán của Chính phủ, Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 14/12/2019 của HĐND tỉnh đã quy định chế độ phụ cấp, đóng BHXH, BHYT người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và khoán kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội. Việc khoán kinh phí hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã là phù hợp với khả năng đáp ứng nguồn ngân sách của tỉnh.

Có chính sách hỗ trợ để giải quyết dứt điểm số cán bộ công chức dôi dư

Trước thực trạng hiện nay, sau sáp nhập xã, toàn tỉnh còn dư trên 300 CBCC cấp xã mà lộ trình giải quyết số dư này chỉ còn hơn 2 năm nữa; riêng với Tam Nông còn dôi dư 83 CBCC. Trong số CBCC này có những người đã sắp đủ tuổi về hưu nhưng chưa đủ thời gian đóng BHXH, vì vậy việc giải quyết chế độ về hưu trước tuổi gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tâm lý và việc sắp xếp đội ngũ cán bộ.

Đồng chí Ngô Đức Thịnh - TUV, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Sau khi sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã giai đoạn 2019 - 2021, tại thời điểm ngày 1/1/2020, số lượng CBCC cấp xã dôi dư toàn tỉnh là 1.270 CBCC. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số CBCC cấp xã còn dôi dư do sắp xếp ĐVHC cấp xã là 316 CBCC, giảm 954 người, trong đó số CBCC cấp xã dô dư đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi nhưng chưa đủ năm đóng BHXH hiện nay chiếm tỷ lệ thấp, khoảng 14 người.

Hiện nay, Quốc hội, Chính phủ đang tiến hành rà soát, tổng kết sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 để xây dựng lộ trình, kế hoạch sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2022 - 2025. Dự kiến cuối năm 2023, Sở Nội vụ sẽ phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ của tỉnh đối với CBCC cấp xã dôi dư do sắp xếp ĐVHC cấp xã, nghỉ hưu trước tuổi. Ngoài chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo quy định sẽ được tỉnh hỗ trợ thêm với mức hỗ trợ như thực hiện tại Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 14/12/2019 của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ đối với CBCC cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và khu dân cư dôi dư do sắp xếp lại tổ chức của giai đoạn 2019 - 2021.

Kết luận các vấn đề này, Chủ tọa yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu để đề xuất với tỉnh hỗ trợ thêm kinh phí cho những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế. Về việc sắp xếp cán bộ dôi dư sau sắp xếp, sáp nhập, Chủ tọa yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ngành nghiên cứu, trình HĐND tỉnh có các chính sách hỗ trợ thêm cho các CBCC không đủ thời gian đóng BHXH, không đủ điều kiện để bố trí sắp xếp, luân chuyển… để có thêm nguồn kinh phí đảm bảo đời sống sinh hoạt, ổn định công việc.

Xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng BHXH

Trước phản ánh của cử tri, tính đến ngày 30/6/2022, Công ty TNHH MTV Chè Phú Bền đang nợ số tiền BHXH, BHYT, BHTN là 16,751 tỷ đồng. UBND huyện Thanh Ba đã làm việc trực tiếp với lãnh đạo Công ty, có văn bản đôn đốc thu nộp BHXH, BHYT, BHTN, tuy nhiên, Công ty không phối hợp giải quyết. Làm rõ vấn đề này, đồng chí Phan Sỹ Liên - Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Công ty TNHH MTV Chè Phú Bền là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài; ngành nghề kinh doanh chính là trồng, thu mua, chế biến chè để xuất khẩu và tiêu thụ trong nước. Công ty có 2 khối công nghiệp với 305 lao động tham gia BHXH và nông nghiệp với 980 lao động tham gia BHXH.

Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Phan Sỹ Liên giải trình về vấn đề nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp

Đến hết ngày 30/6/2022, đơn vị còn nợ 16.751.860.643 đồng, trong đó khối nông nghiệp đóng BHXH đến hết tháng 6/2021; khối công nghiệp đóng BHXH đến hết tháng 11/2021. Trong thời gian qua, BHXH tỉnh, BHXH huyện Thanh Ba đã thực hiện đôn đốc nhiều lần nhưng đơn vị vẫn không chấp hành.

Ngoài Công ty TNHH MTV Chè Phú Bền, vẫn còn một số doanh nghiệp cố tình nợ đọng tiền BHXH, BHYT, BHTN kéo dài. Phó Giám đốc BHXH tỉnh Phan Sỹ Liên cho biết: Thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp với các sở, ngành tăng cường công tác thu và thu nợ. Công khai tình trạng vi phạm Luật BHXH, BHYT cố tình, chây ỳ nợ đọng BHXH, BHYT trên các phương tiện thông tin đại chúng để người lao động biết. Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện Bộ luật Lao động, Luật BHXH, Luật BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động…

Về vấn đề này, Chủ tọa kỳ họp cho biết hoạt động của Công ty TNHH MTV Chè Phú Bền những năm qua cơ bản không hiệu quả, không đóng góp nhiều vào sự phát triển kinh tế của địa phương; việc nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN đã gây ảnh hưởng lớn quyền và lợi ích của người lao động. Chủ tọa yêu cầu sau khi đoàn thanh tra của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tiến hành thanh tra và ban hành kết luận, BHXH tỉnh báo cáo với BHXH Việt Nam, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để có biện pháp xử lý quyết liệt, không để ảnh hưởng đến người lao động và công tác an sinh trên địa bàn.

Đối với việc chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Chủ tọa giao Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh tiếp tục có buổi giám sát, làm việc với các doanh nghiệp để đánh giá, làm rõ thực trạng và báo cáo, đề xuất giải pháp trong thời gian tới.

Lệ Thủy - Khánh Trang
Dẫn nguồn: https://phutho.gov.vn/

Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com