Thứ 6 | 13/08/2021
PhuthoPortal - Chiều ngày 12/8/2021, Kỳ họp thứ Hai - HĐND tỉnh khóa XIX bước vào phiên thảo luận tại hội trường về đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh thực hiện quyết liệt các giải pháp về phòng chống dịch COVID-19.

Đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên thảo luận

Thảo luận tại tổ, các đại biểu bày tỏ quan điểm đồng tình với các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh, của UBND tỉnh được trình bày tại kỳ họp. Các đại biểu cho rằng dù chịu tác động, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 song với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, các huyện, thành, thị quyết liệt triển khai thực hiện nhiệm vụ nên nhiều mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm đạt và vượt kế hoạch đề ra. Các đại biểu đã làm rõ hơn một số nội dung trong báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và đề xuất một số giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, nhất là trong bối cảnh thực hiện quyết liệt các giải pháp về phòng chống dịch COVID-19.

Đại biểu Phùng Thanh Sơn - Tổ đại biểu HĐND huyện Hạ Hòa đề nghị tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Đại biểu Phùng Thanh Sơn - Tổ đại biểu HĐND huyện Hạ Hòa cho biết: Năm 2021 là năm đầu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Trong những tháng còn lại của năm 2021, tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; bám sát, cập nhật kịch bản tăng trưởng để kịp thời có giải pháp thiết thực, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2021. Đồng thời khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ pháp lý về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trong đó đặc biệt quan tâm tới việc xây dựng và hoàn thiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 làm cơ sở để xây dựng tỉnh Phú Thọ phát triển nhanh và bền vững trên cả 3 trụ cột: Kinh tế, xã hội và môi trường.

Bên cạnh đó, tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch thu hút các dự án đầu tư; đẩy nhanh tiến độ các dự án đã được phê duyệt, nhất là các dự án lớn, trọng điểm; có giải pháp duy trì và phục hồi hoạt động cho các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, tạo việc làm cho người lao động; động viên các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, không để đứt gãy chuỗi sản xuất; phấn đấu thực hiện hoàn thành đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Thảo luận về sự tác động của dịch bệnh COVID-19 đến hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh và mọi mặt của đời sống nhân dân, đại biểu Trần Việt Hùng - TUV, Bí thư Huyện ủy Yên Lập cho biết: Hiện nay, phần lớn các doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất từ 30 - 50% hoặc sản xuất cầm chừng. Mặt khác, các chi phí đầu vào tăng cao dễ dẫn đến phải dừng sản xuất hoặc phá sản, ảnh hưởng tới thu ngân sách nhà nước, thất nghiệp và gánh nặng an sinh xã hội sẽ tăng. Vì vậy, tỉnh cần phải có phương án, kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp trụ vững, vượt qua các tiêu cực của đại dịch COVID-19. Khi dịch được khống chế, tỉnh nên có hỗ trợ đặc thù về cải cách hành chính, ưu đãi thuế, hỗ trợ đào tạo… để các doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó thu hút thêm các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, góp phần ổn định kinh tế, đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước, giải quyết công ăn việc làm tại chỗ cho người lao động địa phương.

Đại biểu Trần Việt Hùng - TUV, Bí thư Huyện ủy Yên Lập đề nghị tỉnh cần phải có phương án, kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp trụ vững, vượt qua các tiêu cực của đại dịch COVID-19

Đóng góp về một số giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, đại biểu Điêu Kim Thắng - Tổ đại biểu HĐND huyện Cẩm Khê nhấn mạnh: Trong thời gian tới, tỉnh cần tăng cường quản lý, chú trọng nâng cao hiệu quả công tác chuẩn bị đầu tư. Bên cạnh việc đi đôi với phân cấp thẩm quyền cần gắn trách nhiệm đối với cá nhân người đứng đầu, với tập thể trong phân bổ, quản lý, sử dụng vốn đầu tư công. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân dự án. Thực hiện quyết liệt việc khai thác tối đa, sử dụng hiệu quả nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác. Đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa đối với các dịch vụ công cộng.

Đại biểu Điêu Kim Thắng - Tổ đại biểu HĐND huyện Cẩm Khê thảo luận về một số giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

Thảo luận về giải pháp nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT, đại biểu Nguyễn Thị Thu Nam - Tổ đại biểu HĐND huyện Thanh Ba cho biết: Từ ngày 1/7/2021, huyện Thanh Ba không có khu và xã đặc biệt khó khăn nên giảm hơn 17 nghìn thẻ BHYT, dẫn đến tỷ lệ bao phủ BHYT giảm từ 90,7% xuống còn 76%. Trước thực trạng trên, huyện đã xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nên quyết liệt chỉ đạo các cấp, ngành triển khai các biện pháp đồng bộ. Đến ngày 5/8/2021, tỷ lệ tham gia BHYT của huyện Thanh Ba đã tăng lên 83%.

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Nam - Tổ đại biểu HĐND huyện Thanh Ba thảo luận về giải pháp nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT

Để thực hiện tốt công tác BHYT toàn dân trên địa bàn huyện, trong thời gian tới huyện tiếp tục tuyên truyền để các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể huyện, các cơ quan, đơn vị nâng cao nhận thức, xác định công tác BHYT là chính sách ưu việt, trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức phổ biến, tuyên truyền, thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT. Đồng thời giao chỉ tiêu BHYT cho các xã, thị trấn theo lộ trình và tập trung huy động các nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ người thuộc hộ gia đình cận nghèo, hộ nông nghiệp có mức sống trung bình, học sinh, sinh viên thuộc gia đình đông con có khó khăn về kinh tế tham gia BHYT. Đặc biệt, các trường học phải đảm bảo 100% học sinh tham gia BHYT theo quy định. Đồng thời vận động các tổ chức, cá nhân mua ủng hộ thẻ BHYT cho các đối tượng yếu thế trong xã hội với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu cũng đưa ra nhiều ý kiến, giải pháp về việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người lao động vay vốn hỗ trợ phục hồi hoạt động sản xuất; giải ngân kịp thời nguồn ưu đãi đến các hộ nghèo, các đối tượng chính sách; điều chỉnh nâng mức hỗ trợ phát triển cây bưởi để khuyến khích người dân và doanh nghiệp chuyển đổi cây trồng, góp phần nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập; quan tâm, đầu tư hỗ trợ đồng bào vùng dân tộc miền núi khu vực I theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh để thức đẩy phát triển kinh tế - xã hội…

Lệ Thủy - Hương Giang
D
ẫn nguồn: https://phutho.gov.vn/

Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com