Thứ 6 | 15/07/2022
PhuthoPortal - Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, chiều ngày 14/7/2022, Kỳ họp thứ Tư - HĐND tỉnh khóa XIX đã thông qua 15 Nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang phát biểu làm rõ hơn những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022

Tại phiên làm việc, đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có bài phát biểu làm rõ hơn những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022.

Đồng chí cho biết: Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song kinh tế của tỉnh vẫn đạt ở mức tăng trưởng cao (7,8%) - là mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ nhiều năm trước. Hầu hết các chỉ tiêu quan trọng đều tăng khá; các hoạt động dịch vụ, sản xuất công nghiệp phục hồi nhanh, doanh thu, sản lượng của nhiều doanh nghiệp tăng cao so với cùng kỳ.

Sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định trong bối cảnh giá vật tư, phân bón, thức ăn chăn nuôi tăng cao - đây là yếu tố hết sức quan trọng ổn định đời sống nhân dân. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 tiếp tục được triển khai đồng bộ, linh hoạt, chủ động, hiệu quả. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được duy trì và đạt được một số kết quả tiến bộ, đã tạo không khí sôi nổi trên địa bàn.

Nhận định, dự báo tình hình 6 tháng cuối năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang cho biết: UBND tỉnh đã đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội. “Quan điểm chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh là nắm chắc tình hình, bám sát vào diễn biến thực tiễn để chỉ đạo xử lý ngay những vấn đề phát sinh; nỗ lực hết sức, quyết tâm, quyết liệt hơn nữa; tiếp nối đà phục hồi trên các lĩnh vực, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra năm 2022; tạo nền tảng phát triển cho cả giai đoạn 2021 - 2025” - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Trong đó, quyết liệt hơn nữa trong thực hiện khâu đột phá về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đặc biệt UBND tỉnh sẽ rà soát, phân tích để có chỉ đạo điều hành quyết liệt để nâng cao xếp hạng các Chỉ số PCI, PAR Index, PAPI, SIPAS. Tập trung thực hiện hoàn thành Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, điều chỉnh Quy hoạch thành phố Việt Trì đến năm 2045; Kế hoạch phát triển ngành công nghiệp, dịch vụ; kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nghề; phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp; xây dựng danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư,...

Cùng với đó, quyết liệt thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB.) Yêu cầu các sở, ngành tập trung nghiên cứu, rà soát tổng thể quy trình, thủ tục liên quan đến công tác cấp phép đầu tư, thu hồi, giao đất, bồi thường, GPMB, xây dựng,…; đồng thời đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy định về cơ chế, chính sách, đơn giá bồi thường nhà ở, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu,...

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị phải thực hiện đúng cam kết về tiến độ GPMB với UBND tỉnh. Chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên đôn đốc tiến độ của từng dự án, trong đó phải xác định rõ mốc thời gian, khối lượng công việc; phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện.

Quyết liệt chỉ đạo thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh đã xác định năm 2022. Trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ dự án đường liên vùng; hoàn thiện thủ tục đầu tư, khởi công các Khu công nghiệp Tam Nông, Hạ Hòa; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các khu công nghiệp, hoàn thành thủ tục đầu tư các cụm công nghiệp. Rà soát các dự án đầu tư hạ tầng các khu đô thị, khu du lịch sinh thái; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng…

Cùng với đó, chủ động rà soát, đánh giá tiến độ, đề nghị bổ sung vốn kế hoạch năm 2022 đối với các dự án đầu tư công trọng điểm của tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo xử lý các dự án chậm tiến độ; thu hồi các quy hoạch treo, dự án treo, các dự án sử dụng đất chậm tiến độ, sai mục đích.

Về phát triển các lĩnh vực kinh tế, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: UBND tỉnh sẽ thường xuyên rà soát, nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp, động viên, giúp doanh nghiệp tận dụng cơ hội, đà phục hồi để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nhất là nhóm doanh nghiệp sản xuất công nghiệp chủ lực có đóng góp lớn cho tăng trưởng, thu ngân sách, giải quyết việc làm.

Tiếp tục hỗ trợ phát triển, khuyến khích sản xuất nông nghiệp theo Nghị quyết số 22 của HĐND tỉnh. Chỉ đạo triển khai kế hoạch phát triển các cây trồng chủ lực (cây chè, cây bưởi, cây gỗ lớn), lúa chất lượng cao, chăn nuôi theo hướng tập trung. Quyết liệt chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Duy trì nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; chú trọng chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân khắc phục khó khăn, thực hành tiết kiệm, nỗ lực đẩy nhanh tiến trình phục hồi sản xuất, kinh doanh, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, mục tiêu Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã đề ra năm 2022.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Minh Châu cho biết: Việc thảo luận dân chủ, xem xét thấu đáo và thông qua 15 nghị quyết tại kỳ họp đã cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của địa phương; đồng thời có ý nghĩa quan trọng, tác động đến nhiều mặt tích cực của đời sống xã hội, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022 và những năm tiếp theo.

“Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời tạo đà cho việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Tuy nhiên dự báo nền kinh tế của tỉnh sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, những tác động của dịch bệnh COVID-19. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022, đòi hỏi phải có quyết tâm chính trị cao, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thúc đẩy tăng trưởng các ngành, các lĩnh vực và của mỗi địa phương, đơn vị, cơ sở” - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh.

Đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 mà Nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua, giữ vững ổn định kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu của cả năm 2022, tạo thế và lực cho phát triển cả giai đoạn 2021 - 2025.

Quang cảnh kỳ họp

Ngay sau kỳ họp này, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của mình, tiếp thu đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Quốc hội và HĐND tỉnh để chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai đồng bộ, hiệu quả các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Khẩn trương triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh; khắc phục khuyết điểm, hạn chế để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQ, các tổ chức thành viên, các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền để thống nhất về nhận thức, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết đã được ban hành; sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Các đại biểu HĐND tỉnh thực hiện việc tiếp xúc cử tri, phổ biến kết quả kỳ họp, các nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp; đồng thời tiếp nhận các ý kiến kiến nghị của cử tri, kịp thời phản ánh, kiến nghị với HĐND, UBND, các cơ quan hữu quan xem xét giải quyết.

(Infographic: Bùi Hiếu)

Lệ Thủy - Khánh Trang
D
ẫn nguồn: https://phutho.gov.vn/

Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com