Thứ 2 | 29/01/2018
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Phú Thọ trong năm 2017 đã có bước phát triển về chất lượng và hiệu quả. Phong trào đã gắn kết được với nhiều cuộc vận động và chương trình hành động, đã phát huy vai trò tự quản của người dân trong cộng đồng gắn với vai trò chỉ đạo và tổ chức hoạt động của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp. Qua đó, đã không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống và làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của người dân trên địa bàn; các nền tảng giá trị đạo đức được quan tâm gìn giữ, các quy tác ứng xử văn hóa được hình thành, từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn dân cư.
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Phú Thọ luôn được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự chủ động của các ban ngành đoàn thể và sự đồng thuận cao của nhân dân, nên phong trào ngày càng được lan tỏa và phát triển. Việc lồng ghép nội dung thực hiện nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị, chương trình xây dựng nông thôn mới vào phong trào đã và đang là các giải pháp trong việc giữ vững các danh hiệu văn hóa  và góp phần làm mới và nâng chất hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo phong trào các huyện, thành, thị cũng đã thực hiện có hiệu quả việc đưa nội dung “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” vào trong phong trào, qua đó từng bước xây dựng “Lối sống văn hóa” cho mỗi người dân, cho mỗi gia đình, cho mỗi cộng đồng dân cư và góp phần xây dựng tỉnh Phú Thọ văn minh – sạch đẹp – an toàn.
                   

Đoàn Việt Nam tại Phiên họp Uỷ ban Liên Chính phủ Công ước 2003
về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể
lần thứ 12 của UNESCO diễn ra tại Jeju, Hàn Quốc
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cơ quan thường trực BCĐ phong trào cấp tỉnh tiếp tục tham mưu BCĐ tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn kịp thời phong trào từ tỉnh đến cơ sở và ngành văn hóa tỉnh Phú Thọ đã đạt được nhiều kết quả tốt trong năm 2017. Tháng 3/2017 đền Mẫu Âu Cơ, huyện Hạ Hòa (Phú Thọ) được công nhận “Tín ngưỡng thờ mẫu Âu Cơ” là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tổ chức thành công Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng sông Lô (1947 - 2017); kỷ niệm 66 năm Chiến thắng Tu Vũ (1951 - 2017); khánh thành tượng đài chiến thắng Tu Vũ; tổ chức khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Phú Thọ lần thứ VIII; các  hoạt động tái hiện lễ hội bơi chải truyền thống tỉnh Phú Thọ và trưng bày ảnh văn hóa đất Tổ - cội nguồn văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Làng văn hóa, du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng mô, Sơn Tây, Hà Nội…Ngày 8/12/2017 UNESCO nhất trí đưa di sản “Hát Xoan Phú Thọ” sang danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, việc ghi danh này có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao nhận thức của người dân, cộng đồng đối với việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản của Việt Nam và thể hiện sự đóng góp tích cực của Việt Nam đối với công cuộc bản tồn di sản văn hóa nhân loại; Trong công tác tuyên truyền thông qua nhiều hình thức: thông tin cổ động trực quan, thông tin lưu động, biểu diễn nghệ thuật, hội diễn văn nghệ quần chúng, chiếu phim lưu động, in sách và các tài liệu nghiệp vụ; biên soạn và phát hành 1.200 cuốn Hỏi và đáp phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; và các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ văn hóa liên quan đến phong trào, các tài liệu hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.
 

Hội thi tiếng hát 3 thế hệ - Kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2017) p
hường Gia Cẩm- Việt Trì- Phú Thọ

 
Bên cạnh đó, các ngành, đoàn thể thành viên BCĐ phong trào cấp tỉnh cũng tích cực triển khai các chương trình, kế hoạch nhằm phát huy tác dụng sâu, rộng của phong trào như: Ủy ban MTTQ tỉnh đã làm rất tốt kế hoạch vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” và triển khai chương trình an sinh xã hội, công tác cứu trợ trong năm bằng nhiều hình thức vận động như: Giúp nhau bằng ngày công lao động, vật liệu xây dựng, kinh nghiệm, truyền nghề, phổ biến khoa học kỹ thuật, tín chấp vay vốn đầu tư phát triển sản xuất… Năm 2017, quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội đã vận động được 15,96 tỷ đồng, hỗ trợ cho 762 hộ nghèo xây mới, sữa chữa nhà ở, hỗ trợ 35 bệnh nhân nghèo khám, chữa bệnh, 650 học sinh nghèo có thêm điều kiện để học hành; Hội Nông dân thực hiện phong trào “Thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, xây dựng gia đình văn hoá”; Hội Phụ nữ thực hiện phong trào cụ thể với chương trình: “Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ, trẻ em, thực hiện kế hoạch hoá gia đình, nuôi con khoẻ, dạy con ngoan, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc”, “Phụ nữ với phong trào phòng chống tệ nạn xã hội, ứng dụng khoa học kỹ thuật”. Tỉnh Đoàn đã tích cực năng động, tổ chức nhiều phong trào trong thế hệ trẻ như: phong trào “Thanh niên tình nguyện xây dựng và bảo vệ tổ quốc”, phong trào “Thanh niên lập nghiệp”, “Tuổi trẻ giữ nước”… Ngành Y tế chỉ đạo thực hiện Đề án thực hiện tốt phong trào: “Xây dựng Làng văn hoá sức khoẻ” gắn với nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, phòng ngừa dịch bệnh…
Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội đều thực hiện tốt theo quy định. Theo số liệu thống kê, năm 2017, toàn tỉnh có 10.355/10.361 đám cưới và 6.024/6.291 đám tang thực hiện theo nếp sống văn minh. Điển hình như: xã Sơn Dương huyện Lâm Thao, Thượng Nông huyện Tam Nông; xã Vân Du, Chí Đám, Hữu Đô, Minh Tiến huyện Đoan Hùng... Công tác quản lý lễ hội về cơ bản các lễ hội diễn ra trên địa bàn tỉnh an toàn, trang trọng, linh thiêng, cân đối hài hòa giữa phần lễ và phần hội. Tiêu biểu như lễ hội Đền Hùng, lễ hội đền Mẫu Âu Cơ, lễ hội đền Lăng Sương, lễ hội Trò Trám, lễ hội hát Xoan - xã Phượng Lâu... đã tạo sự được sự gắn kết trong cộng đồng và giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn.
Việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở trên địa bàn tỉnh được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cấp xã, nhà văn hóa, khu thể thao khu dân cư được đầu tư cơ bản đồng bộ ngày càng chất lượng hơn. Hiện nay đã cải tạo nâng cấp nhiều công trình như Thư viện tỉnh, Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng, nhà thiếu nhi, các rạp chiếu bóng: Long Châu Sa, Hòa Phong, thị xã Phú Thọ. Đầu tư trang thiết bị và xây mới 10/13 thư viện (đạt 77%); 2.887/2.887 khu dân cư có nhà văn hóa, đạt 100%. Toàn tỉnh hiện có 11 sân vận động, 09 nhà thi đấu thể thao, 01 bể bơi, 510 sân bóng đá, 13 sân điền kinh, 79 sân quần vợt, 1.700 sân bóng chuyền, 17 sân bóng rổ.
Kết quả thực hiện các phong trào: năm 2017, toàn tỉnh có 327.912/373.642 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa chiếm 88% (tiêu biểu: TP. Việt Trì, huyện Lâm Thao, huyện Hạ Hòa,…); có 2.512/2.887 khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, chiếm 87% (tiêu biểu: TP. Việt Trì; TX. Phú Thọ; huyện Lâm Thao,...);  57/247 xã đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” (đạt 23,1%); 17/30 phường, thị trấn đạt danh hiệu “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” (đạt 56,7%); 184 đơn vị đăng ký xây dựng lần đầu (2017 - 2018); 232 đơn vị đăng ký công nhận lần đầu (2016 - 2017); 79 đơn vị đề nghị công nhận lại (2012 - 2017). Tỷ lệ người dân tham gia hoạt động TDTT thường xuyên đạt 34,7%; tỷ lệ hộ gia đình tập luyện thể thao đạt 27,3%. Toàn tỉnh hiện nay có 1.713 CLB thể dục thể thao; 90% tổng số cơ quan đơn vị, doanh nghiệp; 85% số xã, phường, thị trấn có phong trào tập luyện với các môn như bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông,...
Phong trào xây dựng người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến tiếp tục được nhân rộng, tiêu biểu như gia đình ông Nguyễn Quốc Oai - xã Thanh Xá, hàng năm cho thu hoạch 40 - 45 tấn lúa, 3- 5 tấn cá, giải quyết việc làm cho 15 lao động, lợi nhuận bình quân 174 triệu đồng/năm; gia đình ông Hoàng Văn Cường xã Hoàng Xá xây dựng mô hình nuôi cá lồng với các loại cá như: cá lăng, chép, trắm, rô phi, diêu hồng… thu nhập bình quân hàng năm trừ chi phí khoảng 500 - 700 triệu đồng…
Kết quả đạt được trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2017 là hết sức cơ bản, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội, là điều kiện thuận lợi để tiếp tục phát huy các mô hình hay, là cơ sở để tìm giải pháp thực hiện ngày càng hiểu quả, thiết thực cho phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Phú Thọ.
Có thể nói phong trào đã thực sự đi vào đời sống, trở thành một phong trào thi đua yêu nước rộng lớn của quần chúng, ngày càng phát triển mạnh mẽ, mang lại những thành tựu to lớn, toàn diện và sâu sắc; khẳng định sự đúng đắn về chủ trương, về sức sống và hiệu quả của phong trào. Nhiều giá trị văn hóa dân tộc được bảo tồn, phát huy làm phong phú đời sống văn hóa của nhân dân ở cơ sở; hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở được duy trì, phát triển, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Nguyễn Thị Bích Viên
VPTT BCĐ PT TDĐKXDĐSVH
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết
Thống kê
Trực tuyến: 5
Hôm nay: 787
Tổng: 103106

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com