Thứ 6 | 08/12/2023

Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý!

Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh!

Thưa cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, dân chủ với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, Kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh Khoá XIX đã hoàn thành nội dung đề ra.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thu, chi ngân sách Nhà nước; thảo luận, đề ra nhiệm vụ, giải pháp năm 2024. Đồng thời, xem xét các báo cáo thường kỳ của Thường trực HĐND, UBND, báo cáo của Ủy ban MTTQ và các cơ quan chức năng; thảo luận và quyết định các nội dung chuyên đề quan trọng theo chương trình kỳ họp. Hoạt động thảo luận dân chủ, xem xét thấu đáo và thông qua 24 nghị quyết nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương. Việc ban hành các nghị quyết này sẽ tác động đến nhiều mặt tích cực đến đời sống xã hội, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2024 và những năm tiếp theo.

 

Với tinh thần tiếp tục đổi mới, dân chủ, khách quan, HĐND tỉnh đã dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động thảo luận, đề cao trách nhiệm trong hoạt động chất vấn, giải trình và tổ chức truyền hình trực tiếp phiên khai mạc, bế mạc, chất vấn, trả lời chất vấn, giải trình tại hội trường đã tạo không khí làm việc sôi nổi, thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo người dân, đáp ứng phần nào kỳ vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh. Qua kết quả công tác lấy phiếu tín nhiệm đã được công bố, tôi đề nghị các đại biểu tự nhìn nhận lại mình, đánh giá lại những ưu khuyết điểm, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khuyết điểm, hạn chế, rèn luyện, phấn đấu, không ngừng học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xứng đáng với sự mong đợi của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Thưa các quý vị đại biểu khách quý!

Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dântỉnh!

Năm 2024 là năm quan trọng để hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Dự báo trong thời gian tới tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động khó lường, tỉnh ta sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024, đòi hỏi chúng ta phải có quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thúc đẩy tăng trưởng các ngành, các lĩnh vực của mỗi địa phương, đơn vị, cơ sở; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của tập thể Tỉnh ủy, HĐND, UBND và từng sở, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và từng cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể Nhân dân trong tỉnh; trong đó chúng ta cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

Một là, tập trung, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo để tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng, giá trị các chỉ tiêu, mục tiêu đã đạt được; đồng thời phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội năm 2024, phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, phát huy giá trị văn hóa vùng Đất Tổ, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh; xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của Vùng Trung du và miền núi phía Bắc như Nghị quyết đã đặt ra. Đặc biệt, tổ chức triển khai quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch thành phố Việt Trì ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt 03 Chương trình mục tiêu quốc gia hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, chuỗi giá trị, thực hiện cơ cấu lại nền nông nghiệp, kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, phấn đấu năm 2024 có thêm 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Nâng cao chất lượng, giá trị các sản phẩm nông nghiệp chủ lực; ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng khoa học công nghệ, bảo đảm tăng trưởng xanh, bảo vệ cảnh quan môi trường nông thôn. Quyết liệt chỉ đạo nâng cao hiệu quả Chương trình OCOP theo chuỗi giá trị gắn với vùng nguyên liệu và giải quyết việc làm tại chỗ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của từng vùng, từng địa phương. Chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên cây trồng, vật nuôi; ứng phó, khắc phục thiên tai. Đặc biệt, phát triển công nghiệp bền vững, hiện đại theo hướng tăng nhanh quy mô sản xuất và nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh, tạo sự đột phá giá trị gia tăng của từng ngành, từng lĩnh vực và từng doanh nghiệp. Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp mới, các sản phẩm mới. Cần theo sát diễn biến thị trường để có phương án phân phối, đẩy mạnh lưu thông hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán tới.

Hai là, tập trung thực hiện quyết liệt khâu đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp; kết nối doanh nghiệp với ngân hàng, tăng khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế. Phát triển kinh tế đảm bảo hài hòa với môi trường, phát triển dịch vụ, du lịch, văn hóa riêng của vùng Đất Tổ, của tỉnh Phú Thọ. Tiếp tục tập trung lãnh đạo trong triển khai thực hiện các dự án trọng điểm; cân đối, tính toán trong việc thu hút, lựa chọn dự án, nhà đầu tư cho phù hợp với nhu cầu, tình hình thực tế, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Việc lựa chọn các nhà đầu tư phải xem xét kỹ lưỡng về năng lực tài chính, kinh nghiệm, tâm huyết...; phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo cam kết đã ký kết. Triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, gắn trách nhiệm cụ thể đối với tập thể, cá nhân đối với từng dự án; xử lý các tồn tại, hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án. Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, đánh giá đầu tư, tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm tình trạng dự án chậm tiến độ, chậm triển khai thực hiện; kiên quyết thu hồi các dự án còn vướng mắc kéo dài, tồn đọng nhiều năm, chậm đưa vào sử dụng. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tránh dàn trải; lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng bảo đảm tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính giai đoạn 2021-2025; giám sát, đôn đốc chủ đầu tư hoàn thành đưa Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện Trạm thản vào sử dụng trong năm 2024 và không tiếp tục lùi thời gian. Tiếp tục rà soát, sắp xếp các cơ sở nhà đất do các cơ quan trung ương và tỉnh quản lý sau sắp xếp, sáp nhập,... bảo đảm hiệu quả tránh lãng phí.

Ba là, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính. Tăng cường các biện pháp quản lý thu, chi ngân sách, có giải pháp để mở rộng nguồn thu, tăng thu ngân sách bền vững; điều hành linh hoạt ngân sách đảm bảo nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Chỉ đạo quyết liệt chống thất thu, chống chuyển giá; giảm nợ đọng; đẩy mạnh điện tử trong quản lý, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử; tạo môi trường thuận lợi, minh bạch cho người nộp thuế. Đẩy mạnh cơ chế tự chủ và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, nhất là những tháng cuối năm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng cấm; kịp thời xử lý nghiêm minh và công khai các vi phạm.

Bốn là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động các lĩnh vực văn hóa - xã hội; chất lượng giáo dục toàn diện, giữ vững thành tích giáo dục mũi nhọn, tăng cường giáo dục thể chất, kỹ năng sống, đạo đức, nhân cách cho học sinh, sinh viên; đẩy mạnh khuyến học khuyến tài. Duy trì và nâng cao chất lượng trường học đạt chuẩn quốc gia, phấn đấu có thêm 14 trường đạt chuẩn. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo. Định hướng và phát triển nhanh giáo dục nghề nghiệp; phân luồng giáo dục, hỗ trợ các cơ sở dạy nghề theo yêu cầu tuyển dụng, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng nhà đầu tư và thị trường. Bảo đảm an ninh an toàn thông tin trên không gian mạng, kiểm soát chặt chẽ thông tin, có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin sai lệch, lừa đảo trên không gian mạng. Làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Tăng cường quản lý trong lĩnh vực y tế, nhất là hoạt động y, dược tư nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm. Cung ứng kịp thời, đầy đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị trong khám, chữa bệnh, không để người bệnh phải mua thuốc ngoài. Tiếp tục củng cố, hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động y tế cơ sở, mạng lưới y tế dự phòng, chủ động ứng phó với các dịch bệnh mới. Thực hiện tốt công tác bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo; mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế bảo đảm hoàn thành mục tiêu đề ra. Tích cực chỉ đạo các hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông, báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật, phát thanh truyền hình. Tập trung làm tốt công tác quản lý, bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa của tỉnh đã có. Nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gia đình văn hóa. Thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Năm là, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn trong mọi tình huống. Kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh triển khai kinh tế - xã hội. Tổ chức tốt diễn tập Khu vực phòng thủ năm 2024. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình, triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các hoạt động chống phá, giữ vững trật tự an toàn xã hội; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tăng cường phân cấp, phân quyền. Hoàn thiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và báo cáo Chính phủ trong năm 2024; đồng thời có phương án sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; kiện toàn tổ chức bộ máy tại các cơ quan, đơn vị hình thành sau sắp xếp. Xây dựng, ban hành chính sách hỗ trợ giải quyết chế độ cho cán bộ, công chức, người lao động dôi dư nghỉ hưu, thôi việc. Tăng cường công tác triển khai thực hiện các biện pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường; quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên đi đôi với bảo vệ môi trường của tỉnh. Triển khai các biện pháp phòng ngừa cháy nổ; thực hiện quyết liệt các giải pháp, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông. Cân đối cung cầu, ổn định giá cả các mặt hàng tiêu dùng trong các tháng cuối năm, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên Đán, đảm bảo đón Tết Giáp Thìn năm 2024 vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm.
Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dântỉnh!

Thưa cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa 19 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Kết quả kỳ họp đã tạo niềm tin về sự đoàn kết, nhất trí để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ của năm 2024. HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm trước cử tri và toàn thể Nhân dân của các vị đại biểu HĐND tỉnh; sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, trách nhiệm của UBND, các cơ quan liên quan trong quá trình chuẩn bị, tham mưu, giúp việc và thông tin tuyên truyền phản ánh kịp thời về diễn biến trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức kỳ họp.

Ngay sau Kỳ họp này, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của mình, tiếp thu đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của HĐND tỉnh để chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai đồng bộ, hiệu quả các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2024 mà Nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua. Đề nghị Uỷ ban MTTQ, các tổ chức thành viên, các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền để thống nhất về nhận thức, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, khắc phục mọi khó khăn, đẩy mạnh sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết đã được ban hành; sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Các vị đại biểu HĐND tỉnh thực hiện việc tiếp xúc cử tri, phổ biến kết quả kỳ họp, các nghị quyết của HĐND tỉnh một cách đồng bộ với HĐNĐ các cấp khác; đồng thời, tiếp nhận các ý kiến kiến nghị của cử tri, kịp thời phản ánh, kiến nghị với HĐND, UBND, các cơ quan liên quan xem xét giải quyết. Các cơ quan truyền thông tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả kỳ họp, các nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp đến cử tri và Nhân dân được biết để theo dõi, giám sát và thực hiện.

Chuẩn bị bước sang năm mới năm 2024 và đón Xuân Giáp Thìn, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin gửi tới các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh, cán bộ, chiến sĩ và toàn thể cử tri, Nhân dân trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ Bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại đây.

Xin trân trọng cảm ơn!

Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com