Chủ nhật | 25/06/2023

baophutho.vnTiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội khóa XV, ngày 19/6, Đoàn ĐBQH các tỉnh: Phú Thọ, Quảng Nam, Đắk Nông và Trà Vinh đã tiến hành thảo luận dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Đồng chí Bùi Minh Châu- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ chủ trì phiên thảo luận.

Đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ chủ trì phiên thảo luận tại tổ.

Các ý kiến cơ bản đồng tình với sự cần thiết phải sửa đổi toàn diện Luật Kinh doanh bất động sản nhằm thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách để phát triển và quản lý chặt chẽ thị trường bất động sản. Bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, góp phần phát triển thị trường bất động sản ổn định, minh bạch, bền vững, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân, theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Tán thành về điều kiện đối với tổ chức kinh doanh bất động sản, nhiều ý kiến cho rằng việc quy định chặt chẽ, cụ thể điều kiện về năng lực tài chính đối với tổ chức kinh doanh bất động sản, góp phần sàng lọc chặt chẽ nhà đầu tư khi tham gia thị trường kinh doanh bất động sản, nhằm bảo đảm chủ đầu tư có đủ năng lực phát triển dự án bất động sản và bảo vệ quyền lợi của bên mua, thuê, thuê mua. Các đại biểu cũng cho rằng, việc mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai tiềm ẩn nhiều rủi ro, vì vậy quy định về bảo lãnh là phù hợp với mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích của bên mua, thuê mua; tuy nhiên, việc bắt buộc bảo lãnh sẽ làm tăng gánh nặng chi phí cho bên mua, thuê mua. Đề nghị Ban soạn thảo làm rõ mục đích, nội dung, nội hàm, phạm vi của bảo lãnh, bảo đảm rõ ràng về quyền và nghĩa vụ, ràng buộc trách nhiệm của các bên.

Về điều kiện khi chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản; quyền và nghĩa vụ của các bên trong chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản cần có cơ sở pháp lý rõ ràng và tạo thuận lợi cho chủ đầu tư không còn đủ năng lực thực hiện dự án hoặc không muốn tiếp tục thực hiện dự án được chuyển nhượng dự án bất động sản. Theo đó, thay vì ràng buộc về điều kiện chuyển nhượng dự án bất động sản, cần ràng buộc trách nhiệm của bên nhận chuyển nhượng trong việc triển khai dự án bất động sản bảo đảm theo đúng nội dung phương án đã được phê duyệt, ràng buộc về trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ tài chính của bên nhận chuyển nhượng.
Có ý kiến cho rằng, không nên quy định bắt buộc mà chỉ khuyến khích các tổ chức, cá nhân khi giao dịch kinh doanh bất động sản nên thực hiện thông qua sàn giao dịch; đồng thời quy định chặt chẽ về điều kiện, quyền và nghĩa vụ của sàn giao dịch để tạo cơ sở pháp lý cho sàn giao dịch bất động sản phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, uy tín, thu hút được các bên tham gia giao dịch.

Khổng Thủy
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com