Thứ 6 | 27/10/2023

Thưa các vị đại biểu khách mời!
Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh!

Sau một thời gian làm việc tích cực, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân trong tỉnh, Kỳ họp chuyên đề thứ Ba của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua 05 Nghị quyết chuyên đề, với sự đồng thuận, nhất trí cao của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tham dự, đó là các nghị quyết: Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2040; Bổ sung nguồn vốn ngân sách Trung ương thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 888, ngày 24/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án tăng cường năng lực hệ thống y tế tỉnh Phú Thọ, sử dụng vốn ODA của Chính phủ Đức; Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường nối đường tỉnh 325B kết nối đường Hồ Chí Minh đi cầu Ngọc Tháp và tuyến cứu hộ cứu nạn và Dự án đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với quốc lộ 70B, quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Yên Bái.

Các nghị quyết trên là cơ sở pháp lý quan trọng để Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Ngay sau kỳ họp này, Tôi đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương tổ chức thực hiện các nghị quyết đảm bảo các trình tự, thủ tục theo đúng quy định pháp luật hiện hành; triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện, đảm bảo chất lượng. Đối với nội dung điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2040; đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh nội dung quy hoạch đảm bảo tiến độ thời gian, chất lượng,... và báo cáo, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Chỉ đạo việc công bố công khai sau khi điều chỉnh quy hoạch được phê duyệt; kịp thời báo cáo cấp trên đối với các nội dung vượt quá thẩm quyền.

Để Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đi vào cuộc sống, tôi đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện chức năng giám sát, truyền đạt nội dung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã được thông qua tại Kỳ họp này tới cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Thưa các vị đại biểu khách mời!
Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh!

Theo dự kiến, Kỳ họp thứ Bảy của Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ được tổ chức vào đầu tháng 12 năm 2023, tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm theo quy định tại Nghị quyết số 96 ngày 23/6/2023 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp bầu hoặc phê chuẩn cũng như thực hiện một số nhiệm vụ khác theo thẩm quyền. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm bảo đảm quy trình, thủ tục chặt chẽ, theo đúng Quy chế làm việc; dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; đánh giá đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm, góp phần giúp cán bộ được lấy phiếu thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao; đồng thời tăng cường niềm tin của cử tri và Nhân dân đối với đội ngũ cán bộ cũng như người đại biểu dân cử.

Thời gian từ nay đến khi diễn ra kỳ họp cuối năm 2023 không còn nhiều. Cùng với việc tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành để hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2023; tôi đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung rà soát, hoàn thiện các nội dung chuẩn bị trình tại Kỳ họp thứ Bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh, đảm bảo về thời gian, chất lượng nội dung của các tờ trình, báo cáo. Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh cần tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác thẩm tra, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành, thị chuẩn bị và tổ chức tốt việc tiếp xúc cử tri của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; duy trì việc họp tổ trước và sau kỳ họp theo đúng kế hoạch của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Từng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt nhiệm vụ đại biểu, góp phần vào việc thực hiện thành công Kỳ họp thứ Bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX.

Cùng với đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đã xác định trong năm 2023; chỉ đạo việc tổng kết năm 2023, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cho năm 2024 và cho cả nhiệm kỳ nhằm đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đã đề ra.

Thưa các vị đại biểu khách mời!

Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh!

Kỳ họp chuyên đề thứ Ba của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thành công và đạt kết quả. Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tọa kỳ họp trân trọng cảm ơn các vị đại biểu khách mời, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí đã về dự và đưa tin, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Chúc các vị đại biểu khách mời, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sức khỏe, hạnh phúc và tiến bộ.
Tôi tuyên bố bế mạc Kỳ họp chuyên đề thứ Ba Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Xin trân trọng cảm ơn!
Dẫn nguồn: 
Phát biểu bế mạc của đồng chí Bùi Minh Châu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tại Kỳ họp chuyên đề thứ Ba HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (baophutho.vn)

Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com