Thứ 6 | 23/06/2023
     PhuthoPortal - Ngày 22/6/2023, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XVIII, ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ 6 tháng cuối năm; Bộ CHQS tỉnh sơ kết công tác quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2023; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang phát biểu tại hội nghị

     Tới dự hội nghị có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Như Bách - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2; Bùi Đình Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đại tá Nguyễn Đình Cương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Nguyễn Minh Long - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

      Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang khẳng định, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng thời gian còn lại của nhiệm kỳ hết sức nặng nề, tình hình có nhiều diễn biến phức tạp, đòi hỏi trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác quân sự, quốc phòng phải hết sức quan tâm. Đồng chí đề nghị các Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; các chiến lược về quân sự, quốc phòng, an ninh; lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định.

     Chú trọng chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá: “Nâng cao chất lượng huấn luyện”, “Xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật”, “Nâng cao năng lực, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên”, nhất là những vấn đề mới phát sinh. Thực hiện hiệu quả các đề án, kế hoạch kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế. Tham mưu làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh (năm 2024); chỉ đạo luyện tập, diễn tập các cấp đúng kế hoạch; tích cực đổi mới nội dung, phương pháp chỉ đạo diễn tập các cấp bảo đảm sát thực tế, hiệu quả, an toàn.

      Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng bồi dưỡng, giáo dục, phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng. Cùng với đó, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở; tiếp tục nghiên cứu, thành lập các chi bộ quân sự mới theo chỉ đạo của Trung ương; đầu tư ngân sách mua sắm công cụ hỗ trợ trang bị cho dân quân các xã trọng điểm về quốc phòng, an ninh; từng bước quy hoạch, xây dựng trụ sở Ban CHQS cấp xã nơi có đủ điều kiện. Đăng ký, quản lý chặt chẽ, đủ nguồn sắp xếp cho các đơn vị động viên. Kết hợp công tác tuyển quân với công tác phát triển đảng và đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho hạ sĩ quan, binh sĩ sau khi xuất ngũ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ quan quân sự địa phương vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, có chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao.

      Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang đề nghị ngay sau hội nghị này các cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy các cấp khẩn trương phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương 6 tháng cuối năm 2023 và các phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nửa cuối nhiệm kỳ 2020 - 2025; căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn địa phương, đơn vị mình xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện hiệu quả, sát thực tiễn.

Quang cảnh hội nghị

     Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo hoàn thành 10/10 mục tiêu, chỉ tiêu theo kế hoạch nửa đầu nhiệm kỳ và cả nhiệm kỳ đề ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Đảng ủy Quân sự tỉnh đã quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nắm chắc và dự báo tình hình, kịp thời tham mưu, chỉ đạo, xử lý các tình huống; duy trì, nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu. Tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, tăng cường tiềm lực quốc phòng trong khu vực phòng thủ. Tỉnh đã quan tâm đầu tư ngân sách bảo đảm cho hoạt động quân sự, quốc phòng, quy hoạch, cải tạo, xây dựng các hạng mục công trình chiến đấu trong khu vực phòng thủ tỉnh, huyện.

Từ năm 2020 đến nay, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thành công 6 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện; diễn tập động viên, phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cấp huyện; diễn tập phòng thủ dân sự thành phố Việt Trì năm 2023 đạt xuất sắc. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh và phổ biến kiến thức quốc phòng toàn dân được nâng lên. Lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống; thực hiện tốt 3 khâu đột phá. Xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên.

     Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận dân chủ, thắng thắn, nghiêm túc, chất lượng. Thông qua thảo luận hội nghị đã nhất trí cao với dự thảo báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025; dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; báo cáo sơ kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2023.

Trọng Lộc
Dẫn nguồn: https://phutho.gov.vn/vi/so-ket-giua-nhiem-ky-ra-nghi-quyet-lanh-dao-6-thang-cuoi-nam-va-so-ket-cong-tac-quoc-phong-dia

Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com