Thứ 4 | 15/03/2023
Lương Thị Vân Anh
Văn phòng Sở Văn hóa, Thê thao và Du lịch
 
     Thực hiện Kế hoạch số 5535/KH-UBND ngày 29/11/2021 về triển khai thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg; Kế hoạch số 3442/KH-UBND ngày 06/9/2022 về nâng cao hoạt động dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2022-2025; Kế hoạch số 4375/KHUBND ngày 02/11/2022 về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2022-2025; Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 04/01/2023 về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.  Ngày 15/3/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch có buổi làm việc với Đoàn công tác của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Lãnh đạo Phòng Nội chính kiểm soát thủ tục hành chính- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo và chuyên viên các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở.
(Quang cảnh hội nghị)
     Thay mặt Đoàn công tác đồng chí Vũ Đức Quang- Phó trưởng phòng Kiểm soát nội chính kiểm soát thủ tục hành chính- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã thống nhất nội dung buổi làm việc về thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính.
     Thay mặt cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng chí Lương Thị Vân Anh, cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính đã trình bày nội dung tổng hợp về danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng; Danh mục hồ sơ, tài liệu khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính yêu cầu phải số hóa đối với từng thủ tục cụ thể thuộc thẩm quyền ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; thống kê danh mục thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Phú Thọ. Các thành viên tham dự buổi làm việc đã trao đổi, thảo luận khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính.
     Kết thúc buổi làm việc, Đoàn công tác đã đề nghị các phòng chuyên môn thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thiện các nội dung thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính theo Văn bản số 121/VP-KSTTHC ngày 22/02/2023 của của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com