Thứ 2 | 24/09/2018
Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-SVHTTDL ngày 20/8/2018 về việc tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình tỉnh Phú Thọ năm 2018. Từ ngày 19/9/2018 đến ngày 20/9/2018, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng. Tới dự chương trình khai mạc lớp đào tạo, bồi dưỡng có ông Nguyễn Đắc Thủy, Giám đốc Sở VHTTDL, Trưởng Ban Tổ chức lớp học; ông Nguyễn Việt Trung, Phó Giám đốc Sở VHTTDL, Phó Trưởng Ban Tổ chức lớp học; lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở và 336 cán bộ, công chức công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình của 13 huyện, thành, thị; 277 xã, phường, thị trấn; cán bộ, công chức của sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Ông Nguyễn Đắc Thủy, Giám đốc Sở VHTTDL khai mạc lớp đào tạo, bồi dưỡng

Tham gia giảng dạy lớp học là các chuyên gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đồng chí có chuyên môn, kinh nghiệm của sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phổ biến Luật TDTT sửa đổi năm 2018, Luật Du lịch năm 2017 và các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình; hướng dẫn một số nội dung quản lý hiệu quả các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, triển khai thực hiện Đề án Dân tộc thiểu số; tập huấn một số kỹ năng về công tác gia đình và tập huấn cài đặt phần mềm trên máy tính báo cáo thống kê du lịch.
 

Các học viên tham gia nội dung lớp phổ biến Luật Du lịch 2017 và các văn bản liên quan

Lớp đào tạo, bồi dưỡng được tổ chức nhằm cập nhật, bổ sung, nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ đang trực tiếp làm công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trao đổi kinh nghiệm, tăng cường sự phối hợp, liên kết chặt chẽ trong công tác quản lý, tổ chức các hoạt động góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng chuyên môn của cán bộ ngành VHTTDL.
              
     Nguyễn Thị Nha Trang, chuyên viên Văn phòng Sở
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com