Thứ 2 | 27/06/2016
 
Kính thưa đồng bào, đồng chí và các bạn!
 
Gia đình là tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình”.
Ngày 04/5/2001 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 72 lấy ngày 28/6 hàng năm là Ngày Gia đình Việt Nam, năm 2005, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có Chỉ thị số 49 về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ngày 29/5/2012, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030.  Điều đó thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng, nhà nước đối với công tác gia đình. 15 năm qua Ngày Gia đình Việt Nam đã được các cấp, các ngành, các địa phương hưởng ứng tích cực bằng nhiều hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng, kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị mới, tiến bộ. Ngày Gia đình Việt Nam vì thế đã mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp.
Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã có nhiều mô hình tốt tại cộng đồng, những gương điển hình của tập thể, cá nhân trong phong trào xây dựng khu dân cư văn hoá, gia đình văn hóa, trong các câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình. Những hoạt động tích cực ở các địa phương trong tỉnh đã góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội, củng cố hệ thống chính trị  ngày càng vững mạnh, xây dựng các thiết chế văn hoá - thể thao đáp ứng nhu cầu của người dân về sáng tạo và hưởng thụ văn hoá tinh thần. Bên cạnh đó nó còn tác động tích cực đến việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ hạnh phúc, phát triển bền vững; đẩy lùi, ngăn chặn các tệ nạn xã hội và phòng chống bạo lực trong gia đình. Trong bối cảnh hiện nay trước những tác động tiêu cực của mặt trái cơ chế thị trường, gia đình đang đối mặt với nhiều nguy cơ thách thức, bạo lực gia đình, lựa chọn giới tính thai nhi khi sinh, tình trạng tảo hôn, ly hôn, sống thử... có xu hướng gia tăng gây nhiều tác động tiêu cực đến gia đình, đến lối sống, nếp sống của người Việt Nam.  
Kính thưa đồng bào, đồng chí và các bạn!
Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc. Những giá trị truyền thống quý báu như lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu nghĩa, cần cù sáng tạo trong lao động, bất khuất, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách đã được giữ gìn, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước. Qua nhiều thời kỳ phát triển, cấu trúc và quan hệ trong gia đình Việt Nam có những thay đổi, nhưng chức năng cơ bản của gia đình vẫn luôn là nhân tố quan trọng, không thể thiếu trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Hưởng ứng tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (01/6/- 30/6/2016) với chủ đề: “ Gia đình- nguồn lực và trách nhiệm trong phòng, chống bạo lực gia đình”; kỷ niệm 15 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001- 28/6/2016) với chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thươngnhằm trân trọng giây phút sum họp của mọi gia đình Việt Nam bên bữa cơm gia đình đầm ấm. Bữa cơm là thành quả lao động của các thành viên trong gia đình, là nơi truyền nhận những kinh nghiệm giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ và gắn kết tình cảm giữa các thành viên để cùng nhau xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc.
Kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam là cơ hội tốt để mỗi chúng ta tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam hướng về cội nguồn, tri ân ông bà, cha mẹ ,con cháu, vợ chồng, anh em yêu thương chăm sóc con trẻ. “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” gắn với chủ đề truyên thông về công tác gia đình năm 2016 là "Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục, đạo đức, lối sống trong gia đình". Đây cũng là dịp để mọi người trong gia đình quan tâm đến nhau, những cặp vợ chồng thêm hiểu giá trị mái ấm gia đình cùng chung sức chung lòng vượt qua sóng gió cuộc đời để có một gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; cộng đồng xã hội quan tâm đến trẻ em nhất là trẻ em lang thang cơ nhỡ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, những người không nơi nương tựa.
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com