Thứ 5 | 16/07/2020
Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-CTĐ ngày 17/6/2020 của Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du miền núi phía Bắc về việc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc năm 2020. Ngày 13/7/2020 tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang, cụm thi đua 7 trung du miền núi phía bắc đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo Sở và cán bộ thực hiện công tác thi đua khen thưởng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh trong cụm thi đua.
 
Quang cảnh hội nghị
 
Hội nghị đã đánh giá kết quả công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020 của các tỉnh trong cụm thi đua, thảo luận điều chỉnh một số chỉ tiêu phát triển sự nghiệp năm 2020 do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid - 19; kế hoạch kiểm tra chéo công tác thi đua khen thưởng năm 2020 và đưa ra các giải pháp để triển khai hiệu quả các phong trào thi đua 6 tháng cuôi năm 2020. Những ý kiến phát biểu đã phản ánh khách quan, thẳng thắn tình hình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của cụm trong thời gian vừa qua. 6 tháng đầu năm 2020 các tỉnh trong cụm thi đua 7 tỉnh Trung du miền núi phía bắc đã bám sát chỉ đạo của cấp trên, phát động phong trào thi đua với nội dung và hình thức phong phú phù hợp với tình hình thực tế, nội dung thi đua bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị được cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhiệt tình ủng hộ. Tuy nhiên do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid- 19 một số chỉ tiêu thi đua chưa đạt so với kế hoạch công tác năm 2020, bênh cạnh đó cơ sở vật chất, kinh phí dành cho các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch còn hạn hẹp. Đời sống của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn, mức hưởng thụ văn hóa ở một số nơi, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua. Tiêu chuẩn, điều kiện đề nghị khen thưởng ngày càng cao, trong khi đó tỷ lệ được phép đề nghị khen thưởng ngày càng hạn chế vì vậy ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của tập thể và cá nhân có thành tích. Kinh phí chi cho hoạt động thi đua, khen thưởng không nhiều chủ yếu là trích từ nguồn chi thường xuyên của đơn vị, vì vậy công tác khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích còn nhiều hạn chế.
Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại hội nghị, Đồng Lê Thị Thanh Bình – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái – Cụm trưởng cụm thi đua đã phát biểu tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đồng chí nhấn mạnh các đơn vị trong Cụm tiếp phát huy thành tích đã đạt được, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thi đua năm 2020.
 
Lương Thị Vân Anh - Văn phòng Sở Văn hóa, Thê thao và Du lịch
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com