Thứ 4 | 13/07/2022
PhuthoPortal - Ngày 12/7/2022, đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã làm việc tại tỉnh. Cùng đi có các đồng chí Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo một số bộ, ban, ngành trung ương.
 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc

Tiếp và làm việc với Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác có các đồng chí: Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Công Thủy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh.

Phú Thọ cần kiên trì thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế trên nền tảng văn hoá

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhiệt liệt chúc mừng, ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ đạt được trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Phú Thọ là vùng đất Tổ cội nguồn của dân tộc, có bề dày truyền thống lịch sử và hội tụ giá trị văn hóa hàng nghìn năm văn hiến. Trên địa bàn có hai di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ và Hát Xoan Phú Thọ. Cùng với đó, Phú Thọ nằm trong quy hoạch vùng Thủ đô, là cửa ngõ kinh tế liên tỉnh phía Bắc, có vị trí địa lý thuận lợi với hạ tầng giao thông đồng bộ thông suốt. Phát huy những thế mạnh này, Phú Thọ đã nêu cao truyền thống, thi đua phát triển, khai thác tốt tiềm năng lợi thế và đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Điều đó thể hiện tỉnh đã khơi dậy được khát vọng, tinh thần quyết liệt trong hành động hướng tới sự phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn.

Qua báo cáo của BTV Tỉnh ủy Phú Thọ, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc Tỉnh ủy đã rất chủ động xây dựng chương trình hành động triển khai các Nghị quyết của Trung ương, của Quốc hội và Chính phủ, đặc biệt đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2025

Phân tích những hạn chế ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị: Thời gian tới, trên cơ sở đánh giá những tiềm năng, lợi thế, vị trí, vai trò của mình, Phú Thọ cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống lịch sử cách mạng, tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2025. Triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của trung ương, của Quốc hội, Chính phủ.

Chỉ đạo công tác làm tốt xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND của tỉnh. Quốc hội và HĐND cùng thi đua để xứng đáng là cơ quan đại biểu của nhân dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu ý kiến về các nhiệm vụ xây dựng Việt Trì trở thành thành phố lễ hội về với cội nguồn của dân tộc

Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Trung du miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó đánh giá kỹ lưỡng các tiềm năng, lợi thế của địa phương trong vùng, tính toán xác định các nhiệm vụ phát triển hạ tầng cứng, hạ tầng mềm, kết nối chính sách, kết nối hạ tầng với các tỉnh trong vùng để tạo sự bứt phá trong thời gian tới. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu trong quy hoạch phát triển của tỉnh, Phú Thọ cần thể hiện rõ vai trò kết nối trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Các bộ, ngành cũng cần quan tâm đến vị thế của Phú Thọ trong vùng để hiện thực hoá trong các quy hoạch ngành, lĩnh vực.

Khẳng định định hướng phát triển kinh tế trên nền tảng văn hóa của Phú Thọ là rất đúng đắn và độc đáo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Phú Thọ chú trọng phát triển công nghiệp hóa gắn với đô thị hóa; tiếp tục quan tâm, tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao, giáo dục, phát huy nền văn hoá rực rỡ từ lâu đời và nhiều làng nghề truyền thống. Cùng với đó, cần tập trung triển khai thực hiện Đề án phát triển Thành phố Việt Trì trở thành thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc và thể hiện ngay trong Quy hoạch phát triển của tỉnh.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi làm việc

Cùng với đó, cần thường xuyên lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nhất là an ninh nông thôn, giữ vững sự ổn định về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, không để bị động, bất ngờ; ứng phó kịp thời, hiệu quả với các nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng cho ý kiến cụ thể về một số kiến nghị, đề xuất của tỉnh và  đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội tổng hợp gửi các cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, trên nguyên tắc tạo điều kiện và hỗ trợ tối đa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Phú Thọ không chỉ trở thành tỉnh phát triển khá mà còn xuất sắc trong khu vực bởi tiềm năng, dư địa phát triển của tỉnh vẫn còn rất lớn.

Phú Thọ đạt nhiều kết quả toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang đã báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2025; việc triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị; các Nghị quyết chuyên đề của Quốc hội.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đề nghị Phú Thọ cần quan tâm chỉ đạo xây dựng chiến lược, đề án phát triển công nghiệp, thương mại trên địa bàn để tích hợp kịp thời vào quy hoạch của tỉnh trước khi trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt

Theo đó, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức song tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 đồng thời thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2021 đạt 6,28%, 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 7,8%. Quy mô nền kinh tế ngày càng được mở rộng (năm 2021 đạt 80.764 tỷ đồng, tăng 5.486 tỷ đồng so với năm 2020). GRDP bình quân đầu người năm 2021 đạt 54 triệu đđồg.

Đáng chú ý là giá trị xuất khẩu tăng nhanh, năm 2021 đạt 8,3 tỷ USD (xếp thứ 10/63 tỉnh); 6 tháng đầu năm 2022 đạt 6,04 tỷ USD, dự kiến cả năm đạt 12,8 tỷ USD - hiện tại Phú Thọ có 231 doanh nghiệp xuất khẩu, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu 6 tháng đầu năm: Sản phẩm điện tử, máy tính và linh kiện 5,2 tỷ USD; dệt may 415 triệu USD; sản phẩm nhựa - plastic 199 triệu USD; da giầy 74,6 triệu USD; vật liệu xây dựng - gạch ốp lát 26,5 triệu USD,…

Việc huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển có nhiều khởi sắc, tiếp tục tăng nhanh cả về quy mô và số lượng dự án mới. Tổng vốn đầu tư phát triển trong giai đoạn đạt 50.387 tỷ đồng; năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 có 186 dự án đầu tư, vốn đăng ký 95.933 tỷ đồng, trong đó có 18 dự án FDI, vốn đầu tư tăng thêm 796 triệu USD; 168 dự án DDI, vốn đầu tư 77.625 tỷ đồng. Môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh được cải thiện, các chỉ số đánh giá cấp tỉnh có nhiều tiến bộ.

Việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 đảm bảo kịp thời, đúng quy định; việc giải ngân có nhiều tiến bộ (năm 2021 giải ngân đạt 87,6%; 6 tháng đầu năm 2022 giải ngân 2.542 tỷ đồng, bằng 54% kế hoạch - là địa phương có tỷ lệ giải ngân trong nhóm 20/63 các tỉnh, thành phố cao nhất cả nước).

Về đầu tư kết cấu hạ tầng trọng điểm, tỉnh tiếp tục ưu tiên bố trí 5.007 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 để đầu tư xây dựng mới, cải tạo 18 tuyến đường giao thông kết nối với các khu công nghiệp, vùng nguyên liệu với các tuyến đường giao thông quốc gia và các tỉnh lân cận (chiều dài 251km, trong đó cải tạo, nâng cấp 129km, đầu tư mới 122km). Hiện nay, tỉnh đang phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, các địa phương lân cận để triển khai các dự án: Đường kết nối cầu Văn Lang đi Láng Hòa Lạc (Hà Nội); Quốc lộ 2, đoạn nối cầu Hạc Trì - đi tuyến tránh Vĩnh Yên); đường nối Quốc lộ 2 đi cầu Phong Châu - giai đoạn 2 dự kiến khởi công trong quý III/2022; cầu Vĩnh Phú (nối tỉnh Vĩnh Phúc - đã khởi công tháng 12/2021); cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đã khởi công tháng 2/2021). Đồng thời với việc sử dụng vốn đầu tư công, tỉnh Phú Thọ đã thu hút 6 dự án của tư nhân đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương khẳng định Phú Thọ là một trong những địa phương làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19

Các lĩnh vực xã hội được quan tâm chỉ đạo, đảm bảo duy trì các hoạt động trong điều kiện bình thường mới. Phú Thọ tổ chức tốt hoạt động lễ hội Đền Hùng và các sự kiện văn hóa thể thao; vinh dự đăng cai tổ chức thành công môn bóng đá nam (SEA Games 31) đảm bảo an toàn tuyệt đối, chu đáo, chuyên nghiệp.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường. Lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp được nâng lên; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc; đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện.

Tuy nhiên, qua kiểm điểm, đánh giá, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế như: Chất lượng tăng trưởng kinh tế được cải thiện song còn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Tỉnh chưa tự cân đối được chi thường xuyên. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều vướng mắc, vẫn là điểm nghẽn ảnh hưởng đến thu hút các dự án lớn tạo động lực cho tăng trưởng. Công tác chỉ đạo nắm tình hình, xử lý những phát sinh trong nhân dân của một số cấp ủy có việc còn chưa sâu sát. Công tác tập hợp, phát triển hội viên, đoàn viên ở đơn vị cơ sở, doanh nghiệp còn khó khăn...

Quang cảnh buổi làm việc

Thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc các Nghị quyết của Quốc hội

Để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Trung du miền núi Bắc Bộ, tại hội nghị trực tuyến do Trung ương tổ chức ngày 15/4/2022, Tỉnh ủy Phú Thọ đã tổ chức đồng thời hội nghị trực tuyến (kết nối đầu cầu của tỉnh với 13 huyện, thành, thị), tham gia hội nghị có gần 200 đại biểu (lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo quản lý phòng, ban, đoàn thể cấp huyện. Qua học tập, quán triệt, tuyên truyền, các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên đã thống nhất nhận thức về yêu cầu, nhiệm vụ triển khai của từng cấp, ngành trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và giai đoạn tới.
 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm cho Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu

Tỉnh cũng triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Nghị quyết số 39/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025; các Nghị quyết giám sát của Quốc hội trong năm 2022 và các chuyên đề giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang

Tham gia ý kiến tại buổi làm việc, các đồng chí Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã phân tích làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình phát triển đi lên của Phú Thọ. Các đại biểu cũng thảo luận về những kiến nghị, đề xuất của tỉnh liên quan đến một số nội dung: Phân cấp cho HĐND cấp tỉnh quyết định việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (đối với dự án có sử dụng từ 10ha đất trở lên), đất rừng (đối với dự án có sử dụng 50ha đất rừng sản xuất, 20ha đất rừng đặc dụng và rừng phòng hộ trở lên) theo Luật Đất đai năm 2013 và Luật Lâm nghiệp năm 2017; ủy quyền cho Bộ Xây dựng hoặc phân cấp cho UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và đồ án quy hoạch chung thành phố Việt Trì; phân cấp cho HĐND cấp tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án hạ tầng khu công nghiệp; tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh đầu tư xây dựng thành phố Việt Trì trở thành thành phố lễ hội; hỗ trợ xây dựng cầu Tình Cương, tuyến đường kết nối Quốc lộ 2, đường Hồ Chí Minh, 2 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai và cao tốc Phú Thọ - Tuyên Quang; hỗ trợ triển khai dự án cảng cạn, trung tâm logistics khu vực trung gian Tiên Kiên - thị xã Phú Thọ; điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất trong Quy hoạch và Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025…

Khánh Trang - Vũ Tuân
Dẫn nguồn: https://phutho.gov.vn/

Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com