Thứ 4 | 21/07/2021
PhuthoPortal - Chiều ngày 20/7/2021, tại Kỳ họp thứ Nhất - Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã bầu đồng chí Vương Đình Huệ - Chủ tịch Quốc hội khóa XIV giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Vương Đình Huệ - Chủ tịch Quốc hội khóa XV thực hiện lễ tuyên thệ

Với 475/475 đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu đồng chí Vương Đình Huệ - Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngay sau khi công bố kết quả biểu quyết, đồng chí Vương Đình Huệ đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức.

“Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri cả nước, tôi - Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó” - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ, với cương vị Chủ tịch Quốc hội, đồng chí nguyện sẽ cống hiến hết sức mình, cùng Quốc hội, tập thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp 75 năm Quốc hội Việt Nam, tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội vì mục tiêu tối thượng là phụng sự lợi ích của Quốc gia, dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân; phát huy cao độ dân chủ, đoàn kết, pháp quyền, liêm chính, công khai, minh bạch, tăng tính chuyên nghiệp, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội cả về công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nướcSau khi bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XV, Quốc hội tiến hành bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.Với 483/483 đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu các Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm các đồng chí:

1. Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa XIV.

2. Đồng chí Nguyễn Khắc Định - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV.

3. Đồng chí Nguyễn Đức Hải - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV.

4. Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên BCH Trung ương Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cũng trong buổi chiều nay, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm các đồng chí:

1. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

2. Đồng chí Hoàng Thanh Tùng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV.

3. Đồng chí Lê Thị Nga - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIV.

4. Đồng chí Vũ Hồng Thanh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV

5. Đồng chí Nguyễn Phú Cường - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai

6. Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an

7. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá - Giáo dục của Quốc hội khóa XIV.

8. Đồng chí Nguyễn Thúy Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội khóa XIV.

9. Đồng chí Lê Quang Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XIV.

10. Đồng chí Vũ Hải Hà - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XIV.

11. Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khóa XIV.

12. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV

13. Đồng chí Dương Thanh Bình - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV.

Hương Giang
D
ẫn nguồn: https://phutho.gov.vn/

Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com