Thứ 4 | 03/01/2018
Ngày 28/12/2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị mở thầu gói thầu: Tư vấn Lập quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đến năm 2030.
Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đến năm 2030 được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt đề cương, nhiệm vụ tại Quyết định số 3390/QĐ-BVHTTDL ngày 07/09/2017; UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt dự toán kinh phí tại Quyết định số 3034/QĐ-UBND ngày 14/11/2017; Gói thầu Tư vấn Lập quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đến năm 2030 đã được UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 3213/QĐ-UBND ngày 29/11/2017 với hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.
 

Các nhà thầu chứng kiến hồ sơ dự thầu còn nguyên niêm phong
.

 
Tham dự Hội nghị có Ông Nguyễn Đắc Thủy, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL, các thành viên tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu, đại diện các phòng chuyên môn có liên quan thuộc Sở, đại diện đơn vị tư vấn đấu thầu – Trung tâm Tư vấn Khoa học kỹ thuật cầu đường Hà Nội và đại diện các nhà thầu tham gia đấu thầu: Công ty TNHH một thành viên Quy hoạch Kiến trúc xây dựng Hà Nội; Công ty cổ phần Quy hoạch Hà Nội; Công ty Cổ phần quy hoạch kiến trúc và đầu tư xây dựng Hà Nội.
Quy trình mở các hồ sơ dự thầu đã được Tổ chuyên gia tư vấn xét thầu của Trung tâm Tư vấn Khoa học kỹ thuật cầu đường Hà Nội phối hợp với tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành đảm bảo theo đúng quy định của Luật Đấu thầu.
Hội nghị mở thầu gói thầu tư vấn Lập quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đến năm 2030 kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 28/12/2017.
 
                                                Phòng Phát triển tài nguyên Du lịch
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com