Thứ 5 | 31/08/2017
Sáng ngày 30 tháng 8 năm 2017, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công đoàn khối Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Đồng chí Nguyễn Ngọc Ân - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Nguyễn Đắc Thủy - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực Sở, đồng chí Vũ Trường Thành - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở; đồng chí Nguyễn Thị Bạch Tuyết - Chủ tịch Công đoàn Sở, đồng chí Hoàng Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch công đoàn Sở, đồng chí Lê Thị Thoa - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch công đoàn Sở; cùng dự có các đồng chí Bí thư các chi bộ: Văn phòng, Tổ chức - Thanh tra - Kế hoạch tài chính, Quản lý Du lịch, Quản lý Văn hóa, Văn hóa thể thao cơ sở và toàn thể đoàn viên công đoàn khối Văn phòng.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đắc Thủy - Phó Bí thư Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc thường trực Sở đã biểu dương hoạt động công đoàn Khối Văn phòng trong những năm qua đã có những bước trưởng thành cả về số lượng lẫn chất lượng, trình độ chính trị, chuyên môn; các đồng chí đoàn viên công đoàn năng động sáng tạo, thích ứng nhanh trong việc tiếp cận ứng dụng công nghệ thông tin từng bước chủ động trong công việc chuyên môn, nhiệm vụ được phân công cũng như các công tác kiêm nhiệm khác. Các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn khối Văn phòng đã khắc phục khó khăn đổi mới tổ chức, nội dung, phương pháp hoạt động, vận động thu hút tập hợp ngày càng đông đảo công chức, người lao động tiên phong trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước... Trong nhiệm kỳ tới, với phương hướng và nhiệm vụ mà Đại hội đề ra, đồng chí đề nghị công đoàn Khối Văn phòng cần tập trung vào một số nội dung cụ thể như: Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên công đoàn, nâng cao trình độ mọi mặt cho đoàn viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệu vụ được giao; Phát động và tổ chức hiệu qủa các phong trào thi đua, động viên cán bộ, đoàn viên  công đoàn phát huy tính năng động, sáng tạo, tham gia xây dựng đơn vị vững mạnh; Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch phát động sôi nổi các hoạt động xã hội, hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao trong cán bộ, đoàn viên; Tích cực xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, cơ quan trong sạch vững mạnh.
Đại hội đã tiến hành thảo luận đối với Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017, phương hướng hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 do Ban chấp hành Công đoàn Khối Văn phòng nhiệm kỳ 2012-2017 trình trước đại hội, các ý kiến thảo luận tại đại hội đều bày tỏ sự nhất trí cao đối với báo cáo, đã có hai ý kiến đóng góp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, hoạt động của Ban chấp hành công đoàn của đồng chí Dương Tiến Khoa - Phó Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa gia đình với nội dung “Công đoàn với việc vận động đoàn viên tham gia các phong trào tại cơ quan, đơn vị” và đồng chí Tạ Thị Nguyệt Thu - Phó Trưởng phòng PTTN Du lịch với nội dung “Công đoàn với việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên công đoàn”.
Đại hội đã tiến hành lựa chọn bầu cử các đồng nhiệt tình, tâm huyết với sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn vào Ban Chấp hành công đoàn Khối Văn phòng nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm có các đồng chí:
1. Đồng chí Dương Nhị Hà, Trưởng phòng PTTN Du lịch - Chủ tịch
2. Đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó trưởng phòng QLTDTT - Phó Chủ tịch
3. Đồng chí Lê Ngọc Sơn, Phó trưởng phòng QLDL - Phó Chủ tịch
4. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Minh, phó trưởng phòng TCPC - Ủy viên
5. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, phó chánh VP - Ủy viên.
Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội xác định các mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể phấn đấu thực hiện đối với công đoàn Khối văn phòng trong nhiệm kỳ 2017-2022.
Với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, Đại hội Công đoàn Khối Văn phòng nhiệm kỳ 2017-2022 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ của đoàn viên, CCVCLĐ và tổ chức công đoàn, thể hiện được ý chí và nguyện vọng của toàn thể cán bộ đoàn viên khối Văn phòng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ./.
 

Ban Chấp hành công đoàn Khối Văn phòng nhiệm kỳ 2017
- 2022 ra mắt Đại hội.
 
Nguồn: Công đoàn Khối Văn phòng
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com