Thứ 6 | 18/09/2020
     Thực hiện Quyết định số 3470/QĐ-BVHTTDL ngày 09/10/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “ Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba, năm 2021; văn bản số 316/BVHTTDL-TĐKT ngày 20/01/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba.
     Ngày 17/9/2020, được sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Nguyễn Đắc Thủy, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Chủ tịch hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba, năm 2021 đã chủ trủ trì cuộc họp Hội đồng cấp tỉnh để xét hồ sơ đề nghị xét tặng của 31 cá nhân. Dự hội nghị có đại diện Lãnh đạo văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các thành viên hội đồng và phóng viên cơ quan báo chí của địa phương.
  
Ảnh: Quang cảnh họp Hội đồng
 
     Sau khi nghe Phòng chuyên môn thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “nghệ nhân Ưu tú” của Hội đồng cấp xã và cấp huyện; tóm tắt thành tích tiêu biểu của 31 cá nhân do Hội đồng cấp huyện đề nghị xét tặng. Trong đó đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” có 09 hồ sơ thuộc loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian; xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” có 22 hồ sơ thuộc loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian, loại hình tập quán xã hội và tín ngưỡng. Hội đồng đã thống nhất quan điểm việc xét chọn những cá nhân phải thực sự có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc đang nắm giữ, truyền dạy, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ở các lĩnh vực như: Tiếng nói, chữ viết; ngữ văn dân gian; nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán xã hội và tín ngưỡng; lễ hội truyền thống; tri thức dân gian… để đề nghị Hội đồng cấp nhà nước xét tặng danh hiệu theo quy định.
     Sau khi tiến hành thảo luận từng trường hợp, Hội đồng đã bỏ phiếu kín. Kết quả có 7/9 cá nhân đủ điều kiện đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”; 17/22 cá nhân đủ điều kiện đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”.
 
Ảnh: Thành viên Hội đồng bỏ phiếu
 
     Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Hội đồng yêu cầu Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương gửi kết quả xét tặng của Hội đồng tới các cơ quan tuyên truyền của tỉnh để kịp thời công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng lấy ý kiến của nhân dân. Sau 15 ngày làm việc, nếu không có kiến nghị hoặc khiếu nại gì; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (cơ quan thường trực Hội đồng) tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy , trình  Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”,  “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba, năm 2021 cấp Nhà nước xét duyệt đối với các cá nhân đủ điều kiện xét tặng./.

Lương Thị Vân Anh - Văn phòng Sở
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com