Thứ 4 | 09/12/2020
PTĐT - Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, HĐND tỉnh đã dành buổi chiều ngày 8 và sáng ngày 9/12 để tiến hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn về những vấn đề còn vướng mắc, bức xúc mà đại biểu, cử tri và nhân dân quan tâm.

Tại kỳ họp này, có 43 câu hỏi chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh chuyển đến Chủ tọa kỳ họp. Chủ tọa kỳ họp đã lựa chọn những vấn đề lớn được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm để đưa vào nội dung chương trình chất vấn. Các đại biểu đặt câu hỏi thẳng thắn, ngắn gọn, cụ thể, rõ nội dung. Chủ tọa kỳ họp đánh giá cao trách nhiệm trước cử tri và nhân dân của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp này. Với tổng số 37 lượt ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại hội trường, tập trung vào các nhóm lĩnh vực liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh về: Thu hút đầu tư các dự án; quản lý tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường; vấn đề bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn; quản lý chợ; công tác hướng dẫn, hỗ trợ cơ sở sản xuất, kinh doanh nộp thuế, thu hồi nợ đọng thuế, thu thuế tài nguyên, khoáng sản; nông nghiệp và phát triển nông thôn; bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số; quản lý dạy thêm học thêm; việc lựa chọn sách giáo khoa; chất lượng dạy học trong các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên; việc cấp, đổi thẻ BHYT; xử lý đối tượng chậm đóng, chiếm dụng tiền đóng BHYT, BHXH; an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Việt Trì;  việc quản lý hồ đập, công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Đã có 9 Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ngành trực tiếp trả lời chất vấn; 1 Chủ tịch UBND cấp huyện tham gia trả lời chất vấn và giải trình thêm những vấn đề mà đại biểu đặt ra. Chủ tọa kỳ họp đánh giá cao trách nhiệm trước cử tri và nhân dân của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp này. Đây là kỳ họp có số lượng đại biểu đặt câu hỏi nhiều nhất trong nhiệm kỳ. Các đại biểu đặt câu hỏi thẳng thắn, ngắn gọn, cụ thể, rõ nội dung. Trong quá trình trả lời chất vấn, Thủ trưởng các Sở, ngành được chất vấn và tham gia giải trình thêm đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhận trách nhiệm và đưa ra các giải pháp, thời gian cụ thể để thực hiện, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của đại biểu HĐND tỉnh. Tuy nhiên, vẫn có nội dung khắc phục những hạn chế, thiếu sót, giải pháp đề ra còn chung chung, chưa ấn định thời gian hoàn thành.

Nhìn chung, phiên chất vấn, trả lời chất vấn đã thể hiện sự nghiêm túc, công khai, dân chủ, thẳng thắn, xây dựng, tâm huyết, trách nhiệm.

Nhóm PV phòng Điện tử
D
ẫn nguồn: http://baophutho.vn/

 
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com