Thứ 4 | 12/07/2017
Thực hiện kế hoạch số 1613/KH-UBND ngày 25/4/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “ Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai – năm 2018. Ngày 30/6/2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch đã tổ chức Hội nghị  phổ biến, quán triệt Hướng dẫn xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “ Nghệ nhân ưu tú” . Đồng chí Nguyễn Đắc Thủy, Phó Giám đốc Sở chủ trì hội nghị, tham dự hội nghị có các đồng chí Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành, thị; Trưởng các  phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở, đại diện lãnh đạo và công chức văn hóa xã Phượng lâu và Kim đức, thành phố Việt Trì.
 
Quang cảnh hội nghị
Danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “ Nghệ nhân ưu tú” là danh hiệu vinh dự của Nhà nước được tổ chức xét tặng 2 năm một lần nhằm tôn vinh những cá nhân có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc đang nắm giữ, truyền dạy, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ở các lĩnh vực như: Tiếng nói, chữ viết; ngữ văn dân gian; nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán xã hội và tín ngưỡng; lễ hội truyền thống; tri thức dân gian…
Hội nghị đã quán triệt, triển khai, hướng dẫn quy trình thủ tục hồ sơ, tiêu chí xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “ Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai – năm 2018 theo Nghị định 62/2014/NĐ-CP ngày16/9/2014 của Chính phủ và Kế hoạch 1613/KH-UBND ngày 25/4/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ về Xét tặng “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã cụ thể hóa các quy định của Nghị định và kế hoạch của UBND tỉnh bằng hướng dẫn cụ thể. Theo đó, việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể được tiến hành đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng đối tượng, tiêu chuẩn và được họp xét từ cơ sở; Cấp cơ sở họp xét và gửi về UBND huyện trước 25/7/2017, cấp huyện họp xét và gửi hồ sơ về Sở VHTTDL trước ngày 15/8/2017; Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ thẩm định hồ sơ, tham mưu thành lập Hội đồng cấp tỉnh, tiến hành họp xét và gửi hồ sơ lên Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ trước ngày 15/12/2017./.
Lương Thị Vân Anh
 Văn phòng Sở Văn hóa, Thê thao và Du lịch
 
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com