Thứ 4 | 09/12/2020
       PhuthoPortal - Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ Mười một, chiều ngày 7/12, HĐND tỉnh thực hiện quy trình miễn nhiệm, bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Với số phiếu tín nhiệm 100% của các đại biểu HĐND tỉnh có mặt tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hạ Hòa được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
 


Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2020

 

       Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua tờ trình, Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Vi Mạnh Hùng do chuyển công tác. Đồng thời giới thiệu nhân sự để HĐND tỉnh bầu chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
 


Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Hoàng Hương trình bày tờ trình về việc giới thiệu nhân sự để HĐND tỉnh bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

       Tại kỳ họp, các đại biểu cũng biểu quyết thông qua tờ trình, Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với các đồng chí: Nguyễn Văn Hậu - nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (do nghỉ chế độ); Nguyễn Minh Xuyên - nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (do chuyển công tác); Bùi Đức Nhẫn - nguyên Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (do nghỉ chế độ); Nguyễn Ngọc Sơn - nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (do chuyển công tác); Đỗ Ngọc Dũng - nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ (do nghỉ chế độ).

 


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải trình bày tờ trình về việc đề nghị miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021

       Các đại biểu đã tiến hành bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Với số phiếu tín nhiệm cao, các đồng chí: Nguyễn Văn Mạnh - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phạm Văn Quang - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Phạm Thị Thu Hương - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã được tín nhiệm bầu làm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.
 


Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021

       Trong chương trình làm việc buổi chiều, HĐND tỉnh chia 5 tổ thảo luận về các báo cáo thường lệ và các nội dung chuyên đề do UBND tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các cơ quan liên quan trình tại kỳ họp.

Hương Giang - Lệ Thủy
D
ẫn nguồn: https://phutho.gov.vn/

Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com