Thứ 6 | 02/06/2017
Ngày 31/5, tại Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch đã tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa và Chiếu phim tỉnh Phú Thọ. Tới dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Ân – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở; các đồng chí Lãnh đạo Sở và lãnh đạo một số phòng chuyên môn của Sở.
Trung tâm Văn hóa và Chiếu phim được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng vào Trung tâm Văn hóa Thông tin theo Quyết định số 1029/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh. Trung tâm Văn hóa và Chiếu phim là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, thực hiện chức năng tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh; tổ chức các hoạt động dịch vụ văn hóa điện ảnh ở cơ sở; bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ văn hóa cơ sở; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí nhằm đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa của nhân dân.
Trung tâm Văn hóa và Chiếu phim thực hiện các nhiệm vụ chính sau: Tổ chức các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị bằng các loại hình văn hóa nghệ thuật và điện ảnh; thực hiện kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động chiếu phim tại rạp, chiếu phim lưu động phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, đối ngoại, phục vụ thiếu nhi, đồng bào dân tộc, miền núi, hải đảo và lực lượng vũ trang; nghiên cứu, thử nghiệm, phổ biến, hướng dẫn vận dụng các mẫu hình và các phương pháp công tác tiên tiến trong hoạt động nghiệp vụ văn hóa - điện ảnh. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và hệ thống thiết chế cho Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thành, thị; phối hợp kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh băng đĩa phim và các hoạt động điện ảnh khác trên địa bàn tỉnh theo quy định; phối hợp kiểm tra, hướng dẫn xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động các thiết chế văn hóa cơ sở ở địa phương trên cơ sở quy định của Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh; biên tập và phát hành các tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ đối với hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở; thực hiện khai thác, phát hành và phổ biến phim, nhân bản, phát hành băng đĩa phim tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Thực hiện hoạt động kinh doanh băng, đĩa hình thông qua các đại lý, cửa hàng. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các cơ sở điện ảnh các tỉnh, thành phố tổ chức liên kết, sản xuất các thể loại phim và phổ biến phim theo quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm quy mô cấp tỉnh; tham gia quản lý hoạt động mua bán, trưng bày, sao chép tác phẩm mỹ thuật trên địa bàn. Tiếp nhận thông báo của các cơ quan, tổ chức về tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật quy mô cấp tỉnh; các hội thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh và các triển lãm khác; liên hoan hội thi, hội diễn về nghệ thuật biểu diễn, sáng tác tranh cổ động, cụm cổ động; tuyên truyền lưu động, triển lãm do các  cơ quan, địa phương tổ chức thuộc phạm vi quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh, và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tham gia hướng dẫn việc thực hiện liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng và các hoạt động văn hóa khác trên địa bàn; cung cấp tài liệu tuyên truyền, tranh cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội theo chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; xây dựng, hướng dẫn, duy trì hoạt động của đội tuyên truyền lưu động, đội chiếu phim lưu động, đội văn nghệ quần chúng, nhóm sở thích - câu lạc bộ và các hình thức hoạt động văn hóa, điện ảnh, dịch vụ tại chỗ hoặc lưu động; định hướng nâng cao cảm thụ văn hóa - nghệ thuật và đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn tỉnh; phối hợp sưu tầm, khai thác, gìn giữ và phát huy các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, đặc biệt là các loại hình nghệ thuật đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, cấp quốc gia đặc biệt và quốc tế; tham mưu xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ viên chức, lao động, tuyên truyền viên về chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu hoạt động và phát triển đơn vị; phối hợp hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với các đơn vị văn hóa cơ sở, các hạt nhân phong trào văn hóa nghệ thuật quần chúng, mở các lớp năng khiếu về văn hóa - nghệ thuật tại đơn vị và các địa phương; thực hiện khảo sát, trao đổi nghiệp vụ, giao lưu văn hóa, điện ảnh, phát triển sự nghiệp với các đơn vị có liên quan trong nước và quốc tế…
Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố các quyết định: thành lập Trung tâm Văn hóa và Chiếu phim; thành lập chi bộ Trung tâm Văn hóa và Chiếu phim; bổ nhiệm các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Chiếu phim.
 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Ân – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở
trao quyết định thành lập và tặng hoa chúc mừng Trung tâm Văn hóa và Chiếu phim 
 
Phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định, đồng chí Nguyễn Ngọc Ân - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở đã khẳng định việc sáp nhập Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng vào Trung tâm Văn hóa Thông tin là điều tất yếu trong xu thế hiện nay.  Đồng chí đề nghị, Trung tâm Văn hóa và Chiếu phim cần bám sát chức năng, nhiệm vụ của mình, đoàn kết thống nhất để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Sở, đồng chí Nguyễn Ngọc Ân - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở đã tặng hoa chúc mừng Trung tâm Văn hóa và Chiếu phim./.

Quách Thị Sinh
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com