Thứ 4 | 08/11/2023

baophutho.vnTiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ Sáu, ngày 6/11 tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Đại biểu Cầm Hà Chung tham gia phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, phiên chất vấn kéo dài 2,5 ngày với 4 nhóm lĩnh vực tổng hợp. Đây là lần đầu trong nhiệm kỳ khóa XV và là lần thứ tư kể từ khi Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 có hiệu lực, Quốc hội tiến hành chất vấn các thành viên Chính phủ, Trưởng ngành về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến hết Kỳ họp thứ Tư về giám sát chuyên đề, về chất vấn đối với các lĩnh vực.

Nhấn mạnh, phạm vi nội dung rất rộng, liên quan đến 21 lĩnh vực, gồm những vấn đề lớn, quan trọng, phản ánh mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, được nhân dân và cử tri hết sức quan tâm, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chất vấn, vừa đảm bảo tính toàn diện vừa có trọng tâm, trọng điểm, thuận lợi cho cả đại biểu Quốc hội và người trả lời chất vấn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã sắp xếp nội dung chất vấn thành 4 nhóm lĩnh vực: Nhóm lĩnh vực kinh tế tổng hợp, gồm các vấn đề liên quan đến lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, tài chính, ngân hàng. Nhóm lĩnh vực kinh tế ngành, gồm các vấn đề liên quan đến lĩnh vực công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông vận tải, xây dựng, tài nguyên và môi trường. Nhóm lĩnh vực nội chính, tư pháp, gồm các vấn đề liên quan đến lĩnh vực tư pháp; nội vụ; an ninh, trật tự, an toàn xã hội; thanh tra; tòa án; kiểm sát; kiểm toán. Nhóm lĩnh vực văn hóa, xã hội, gồm các vấn đề liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ; giáo dục và đào tạo; văn hóa, thể thao và du lịch; y tế; lao động, thương binh và xã hội; thông tin và truyền thông.

Tham gia phiên chất vấn, đại biểu Cầm Hà Chung - Trưởng Ban dân tộc tỉnh, Đoàn Đại biểu QH tỉnh Phú Thọ, nêu vấn đề với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư về cơ chế đặc thù trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công. Theo đại biểu, về nội dung hỗ trợ nhà ở, điểm a khoản 5 Điều 9 Nghị định số 27 của Chính phủ được sửa đổi tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 38 năm 2023 của Chính phủ quy định cơ chế đặc thù trong hỗ trợ đầu tư cho các chính sách, nội dung của Chương trình mục tiêu Quốc gia. Theo đó, sử dụng vốn đầu tư công để hỗ trợ trực tiếp bằng tiền theo định mức cho một số đối tượng chính sách thuộc nội dung đầu tư của Chương trình mục tiêu Quốc gia để tự thực hiện đầu tư, không quản lý theo hình thức dự án đầu tư, tài sản hình thành sau đầu tư không là tài sản công. Như vậy, nguồn vốn hỗ trợ nhà ở không quản lý theo hình thức đầu tư, không thực hiện theo dõi tài sản công sau đầu tư; tuy nhiên sau khi hoàn thành thủ tục, do tính chất nguồn vốn cao nên kho bạc nhà nước yêu cầu mở mã số dự án đầu tư để thanh toán theo hình thức đầu tư, do vậy gặp vướng mắc thủ tục vì khi mở mã phải có quyết định phê duyệt, báo cáo kinh tế kỹ thuật. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng làm rõ nội dung này.

Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư cho biết: Quy định của pháp luật đã phân cấp việc kéo dài thực hiện vốn và kế hoạch đầu tư công hàng năm cho HĐND cấp tỉnh. Hiện nay, trong thực hiện có mất nhiều thời gian do tất cả đều trình lên cấp tỉnh, trong khi đó, ngân sách có 3 cấp (Trung ương, tỉnh, huyện); các địa phương đang đề nghị phân cấp xuống cho ủy ban, hoặc ở cấp nào kéo dài vốn ở cấp đó. Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng đã đề xuất trong báo cáo của Chính phủ rà soát những vướng mắc của văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết 101/2023/QH15 của Quốc hội. Đối với cơ chế đặc thù hỗ trợ cho đối tượng chính sách thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia, Nghị định 38 sửa đổi Nghị định 27 đã cho phép sử dụng đầu tư công để hỗ trợ trực tiếp bằng tiền, không phải lập dự án, quản lý dự án theo hình thức đầu tư, tài sản hình thành sau đầu tư cũng không xác định là tài sản công. Những vấn đề này đã được giải quyết ở Nghị định 38 sửa đổi Nghị định 27, cơ bản đến nay không có vấn đề gì phát sinh. Bộ trưởng đề nghị Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước kiểm tra, rà soát lại và có hướng dẫn phù hợp để Nghị định 38 được thực hiện tốt.

Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com