Thứ 3 | 29/12/2015
Trong 2 ngày 28 và 29/12/2015, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ văn hóa năm 2015 cho gần 300 học viên là đại diện lãnh đạo phòng Văn hóa & Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch các huyện, thành, thị và cán bộ công chức văn hóa các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Qua thời gian học tập 2 ngày, các học viên được tiếp cận khối lượng kiến thức lớn về các nội dung cơ bản trong hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh; tiếp nhận hiện vật công đức, thay thế, bổ sung hiện vật vào di tích lịch sử văn hóa; xếp hạng di tích lịch sử văn hóa; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể; công tác quản lý nhà nước về gia đình và nội dung phòng chống bạo lực gia đình; nâng cáo chất lượng hoạt động nhà văn hóa khu dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; công tác quản lý nhà nước về nghiệp vụ văn hóa, tổ chức lễ hội; các văn bản quy phạm pháp luật về quảng cáo, biểu diễn, dịch vụ karaoke; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực văn hóa…

Đồng chí Nguyễn Đắc Thủy – Phó Giám đốc Sở phát biểu khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ văn hóa năm 2015
 
Đặc biệt, các giảng viên đã giành nhiều thời gian phân tích, hướng dẫn cụ thể các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng như: Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; Luật Quảng cáo; Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ Ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo; một số biện pháp phòng, chống bạo lực gia đình trong thời gian tới…
Kết thúc lớp tập huấn, học viên sẽ được bổ sung, cập nhật thêm kiến thức về các lĩnh vực văn hóa và gia đình để áp dụng vào mỗi địa phương một cách hiệu quả nhất.
Quách Thị Sinh
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com