Thứ 2 | 08/10/2018
Ngày 06/10/2018, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội đồng tư vấn đặt, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh Phú Thọ đã họp thẩm định Đề án đặt tên đường phố thị trấn Yên Lập (huyện Yên Lập) và thị trấn Hạ Hòa (huyện Hạ Hòa).
Hội đồng tư vấn đặt, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh Phú Thọ được thành lập tại Quyết định số 1624/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ, do ông Nguyễn Đắc Thủy, TUV, Giám đốc Sở VH,TT&DL là Chủ tịch.
 

Ông Nguyễn Đắc Thủy, Chủ tịch Hội đồng phát biểu kết luận tại hội nghị

Thị trấn Yên Lập có diện tích tự nhiên là 1.036ha, dân số 7.228 người, đã được phê duyệt quy hoạch tại quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày 17/8/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập. Đề án đặt, đổi tên đường, phố của huyện Yên Lập gồm 48 tên trong ngân hàng tên, dự kiến đặt tên cho 35 tuyến đường, phố.
Thị trấn Hạ Hòa có diện tích tự nhiên là 1.027,64 ha, dân số 8.234 người. Thị trấn đã được phê duyệt quy hoạch tại các văn bản: Quyết định số 1195/QĐ-UBND ngày 15/5/2009 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa đến năm 2020; Quyết định số 918/QĐ-UBND ngày 26/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc công nhận thị trấn Hạ Hòa là đô thị loại V thuộc huyện Hạ Hòa. Đề án đặt tên đường, phố của huyện Hạ Hòa gồm 60 tên trong ngân hàng tên, dự kiến đặt tên cho 14 tuyến đường, phố.
Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng đánh giá cao việc thực hiện Đề án của huyện Yên Lập và huyện Hạ Hòa. Tuy nhiên, để đảm bảo tính dân tộc, truyền thống, tính lịch sử, văn hóa của địa phương, Hội đồng đề nghị bổ sung thêm vào ngân hàng tên những tên tiêu biểu gắn với lịch sử hình thành, đấu tranh và phát triển của của mỗi địa phương. Sau khi bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện Đề án, sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định của Nghị định 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt, đổi tên đường, phố và công trình công cộng. Và báo cáo Hội đồng nhân dân vào kỳ họp cuối năm 2018.
 

Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy, PCT UBND huyện Hạ Hòa, phát biểu tại hội nghị

Việc đặt, đổi tên đường phố và công trình công cộng là nhu cầu tất yếu trong quá trình phát triển của các đô thị. Việc làm đó không chỉ giúp thực hiện tốt, hiệu quả hoạt động quản lý đô thị, quản lý hành chính, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong hoạt động giao dịch dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội, đồng thời góp phần tích cực vào ghi nhớ lịch sử, giáo dục truyền thống, tạo nét đẹp văn hóa trong mỗi cộng đồng địa phương.  
                                   
            Nguyễn Thị Xuân Ngàn

Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com