Thứ 3 | 11/07/2023
PhuthoPortal - Chiều ngày 11/7/2023, Kỳ họp thứ Sáu - HĐND tỉnh khóa XIX đã thông qua các Nghị quyết và bế mạc Kỳ họp. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ trân trọng trích đăng bài phát biểu bế mạc của đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tại Kỳ họp.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Minh Châu phát biểu bế mạc Kỳ họp

… Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, dân chủ với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, Kỳ họp thứ Sáu - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX đã hoàn thành chương trình nội dung đề ra.

Tại Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, thảo luận, đề ra nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023. Đồng thời, xem xét các báo cáo thường kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan chức năng; thảo luận và quyết định các nội dung chuyên đề quan trọng theo chương trình của kỳ họp. Việc thảo luận dân chủ, xem xét thấu đáo và thông qua 19 nghị quyết nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của địa phương. Đây là những nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, tác động đến nhiều mặt tích cực của đời sống xã hội, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023 và những năm tiếp theo.

Với tinh thần tiếp tục đổi mới, dân chủ, khách quan, Hội đồng nhân dân tỉnh đã dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động thảo luận, đề cao trách nhiệm trong hoạt động chất vấn, giải trình và tổ chức truyền hình trực tiếp phiên khai mạc, bế mạc, chất vấn, trả lời chất vấn, giải trình tại hội trường đã tạo ra không khí làm việc sôi nổi, thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo người dân, đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm tạo đà để hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Tuy nhiên, dự báo trong thời gian tới tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động khó lường, tỉnh ta sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023, đòi hỏi chúng ta phải có quyết tâm chính trị rất cao, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thúc đẩy tăng trưởng các ngành, các lĩnh vực và của mỗi địa phương, đơn vị, cơ sở; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của tập thể Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và từng sở, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân trong tỉnh. Cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

Một là, tập trung đánh giá thực hiện sơ kết giữa nhiệm kỳ, đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, với quan điểm kiên định, kiên trì tập trung thực hiện các mục tiêu nghị quyết đã đề ra. Có giải pháp đồng bộ, kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đã đề ra. Tập trung xử lý hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên, các vấn đề tồn đọng, kéo dài; đồng thời, chú trọng thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp mang tính căn cơ trong trung và dài hạn, như: Hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2023, tầm nhìn đến năm 2050, nhất là trong quý 3 và quý 4 năm 2023. Thúc đẩy việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia; thực hiện tốt chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, đảm bảo an sinh xã hội. Cùng với đó, chuẩn bị tốt các điều kiện bảo đảm việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu vào Kỳ họp cuối năm 2023.

Tập trung chỉ đạo kinh tế nông nghiệp, triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tiếp tục xây dựng và phát triển thương hiệu, nhãn hiệu, sản phẩm, nhất là các sản phẩm OCOP. Tập trung chỉ đạo 6 tháng cuối năm có thêm 4 xã và 2 huyện được công nhận xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; chủ động ứng phó, khắc phục thiên tai. Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, phát triển rừng; nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị của từng loại rừng. Phát triển công nghiệp có giá trị gia tăng lớn, ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường; trong đó cần ưu tiên phát triển ngành, sản phẩm công nghiệp điện tử, chế biến, chế tạo; đẩy mạnh công nghiệp vật liệu xây dựng. Tăng cường tiết kiệm điện và đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định, liên tục đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của Nhân dân, doanh nghiệp.

Hai là, Tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả khâu đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường công tác xúc tiến thu hút đầu tư; tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện cho cho sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Quyết liệt thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, đảm bảo giải ngân 100% vốn kế hoạch trước ngày 31/1/2024. Tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý tồn tại và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, có giải pháp kiên quyết xử lý đối với những dự án chậm tiến độ, triển khai không hiệu quả. Tập trung chỉ đạo các dự án giao thông quan trọng; phấn đấu năm 2023 hoàn thành 5 dự án. Quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, mở rộng các khu, cụm công nghiệp, chuẩn bị mặt bằng sạch để thu hút, mời gọi các nhà đầu tư; giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thi công hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Cẩm Khê, Phú Hà. Tập trung chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư hạ tầng các Khu công nghiệp Tam Nông và Hạ Hòa. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về giá đất, phát huy nguồn lực đất đai; thúc đẩy thị trường bất động sản; điều chỉnh và xử lý các dự án bất động sản, nhà ở, đất dôi dư sau sắp xếp, sáp nhập để sử dụng hiệu quả, đúng quy định, tránh lãng phí, thất thoát.

Ba là, Tăng cường các biện pháp quản lý thu, chi ngân sách, có giải pháp để mở rộng nguồn thu, tăng thu ngân sách nhà nước; điều hành linh hoạt ngân sách đảm bảo nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện hiệu quả, tiết kiệm tối đa chi tiêu ngân sách; phấn đấu hoàn thành dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2023. Chỉ đạo quyết liệt chống thất thu thuế, chống chuyển giá; xử lý nghiêm các trường hợp trốn thuế; rà soát, phân loại các khoản nợ thuế để đôn đốc, thu hồi và cưỡng chế nợ thuế theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh cơ chế tự chủ và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị y tế, văn hóa, thể thao và các đơn vị sự nghiệp khác. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng cấm; kịp thời xử lý nghiêm, công khai các vi phạm.

Bốn là, Phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa - xã hội. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giữ vững và nâng cao thành tích giáo dục mũi nhọn; chỉ đạo các điều kiện, chương trình, đội ngũ cho năm học mới. Tăng cường công tác quản lý và phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý; bảo đảm cơ sở vật chất cho các hoạt động giáo dục và đào tạo trên địa bàn. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện phân luồng, hướng nghiệp học sinh hiệu quả. Xây dựng cơ sở dữ liệu của tỉnh và các ngành kết nối liên thông, chia sẻ và thống nhất trong toàn tỉnh. Làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Chú trọng công tác y tế dự phòng, kiểm soát tốt các dịch bệnh mới và biến thể mới của các loại dịch bệnh; bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế trong khám, chữa bệnh. Triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực hoạt động ngành y tế tỉnh giai đoạn đến năm 2025. Tăng cường quản lý chuyên môn tại các cơ sở y tế ngoài công lập, quản lý hành nghề y dược tư nhân, quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; huy động các nguồn lực để tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa phi vật thể gắn với phát triển kinh tế - xã hội, nhất là du lịch. Nâng cao hiệu quả các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, dạy nghề năm 2023; gắn giáo dục nghề nghiệp với nhu cầu của doanh nghiệp, nhu cầu thị trường lao động. Thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo, nhất là đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa.

Năm là, Tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quân sự - quốc phòng địa phương năm 2023; tập trung triển khai diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện đảm bảo an toàn, thiết thực, phù hợp, hiệu quả ở các huyện Lâm Thao, Yên Lập, Đoan Hùng. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình, triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời mọi hoạt động chống phá, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính trong sạch, liêm chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tăng cường phân cấp. Tiếp tục triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử. Tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường; quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hợp lý, bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên đi đôi với bảo vệ môi trường. Làm tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục triển khai kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm; triển khai các biện pháp phòng ngừa cháy nổ; thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Kỳ họp lần thứ Sáu - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Kết quả kỳ họp đã tạo niềm tin về sự đoàn kết, nhất trí để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ của năm 2023. HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm trước cử tri và toàn thể Nhân dân của các vị đại biểu HĐND tỉnh; sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan liên quan trong quá trình chuẩn bị, tham mưu, giúp việc và thông tin tuyên truyền phản ánh kịp thời về diễn biến trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức kỳ họp.

Ngay sau Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của mình, tiếp thu đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của HĐND tỉnh để chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai đồng bộ, hiệu quả các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của HĐND đã được thông qua. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên, các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền để thống nhất về nhận thức, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết đã được ban hành; sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Các vị đại biểu HĐND tỉnh thực hiện việc tiếp xúc cử tri, phổ biến kết quả kỳ họp, tiếp nhận các ý kiến kiến nghị của cử tri, kịp thời phản ánh, kiến nghị với HĐND, Ủy ban nhân dân, các cơ quan liên quan xem xét giải quyết. Các cơ quan thông tin truyền thông tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả kỳ họp, các nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp đến cử tri và Nhân dân được biết để theo dõi, giám sát và thực hiện.

* Đầu đề do Ban biên tập đặt
Dẫn nguồn: 
https://phutho.gov.vn/

Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com