Thứ 3 | 23/01/2018
Sáng ngày 19/01/2018, tại Rạp chiếu phim Hòa Phong, Đảng ủy sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) tới toàn thể cán bộ đảng viên đang sinh hoạt trong các chi bộ trực thuộc Đảng bộ sở.
 
Phát biểu khai mạc và truyền đạt các nội dung nghị quyết tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Ân - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở cho biết, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII họp từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 10 năm 2017, tại Thủ đô Hà Nội, đã thành công tốt đẹp. Hội nghị Trung ương đã thảo luận và quyết định ban hành những nghị quyết, kết luận rất quan trọng. Trong đó, có 4 Nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”. Đồng chí nhấn mạnh, bốn nghị quyết mà Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ sáu ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.
 
 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Ân - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở t
ruyền đạt các nội dung nghị quyết tại Hội nghị.

 
Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, đồng thuận cao trong việc thực hiện những nội dung cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); đồng thời tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.
 
Hội nghị đã thông qua kế hoạch hành động của Đảng ủy Sở về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Sau hội nghị, Đảng ủy Sở yêu cầu các chi bộ bám sát kế hoạch hành động của Đảng ủy Sở lựa chọn một số nội dung cụ thể, liên quan trực tiếp đến đơn vị để xây dựng kế hoạch hành động cho phù hợp, thiết thực, dễ thực hiện; hướng dẫn, đôn đóc, kiểm tra việc xây dựng kế hoạch hành động cá nhân của cán bộ, đảng viên đảm bảo yêu cầu của cấp ủy cấp trên; tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nội dung các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) (hoàn thành trong quý I/2018); yêu cầu  tất cả cán bộ, đảng viên đều phải viết thu hoạch cá nhân. Bài thu hoạch tập trung vào các nội dung chính như: nêu nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, thời cơ thách thức, mục tiêu, giải pháp; liên hệ việc thực hiện nghị quyết với chức trách, nhiệm vụ cụ thể của bản thân; đề xuất, kiến nghị các biện pháp, giải pháp thực hiện ở cơ quan, đơn vị.

Quách Thị Sinh
Trung tâm Văn hóa và Chiếu phim
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com