Thứ 4 | 22/05/2019
Hòa trong không khí nhân dân cả nước tưng bừng kỷ niệm các ngày lễ lớn 30/4, 1/5, 7/5 và đặc biệt kỷ niệm 129 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019); 50 năm thực hiện di chúc của Người; 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh- Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019). Từ ngày 14/5 đến 30/6/2019 Trung tâm Văn hóa và Chiếu phim tỉnh Phú Thọ phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch các huyện Thanh Sơn, Thanh Thủy, Cẩm Khê và UBND các xã Tân Minh, Văn Miếu( H.Thanh Sơn), Đồng Luận, Yến Mao ( H.Thanh Thủy), Đồng Lương, Chương Xá (H.Cẩm Khê) tổ chức đợt giao lưu văn nghệ và chiếu phim tuyên truyền phục vụ nhân dân.  Thông qua tiết mục văn nghệ, các bộ phim ngắn, cùng các hình ảnh cổ động trực quan, khẩu hiệu tuyên truyền phong phú sinh động nhằm ca ngợi công lao to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam, Bác Hồ kính yêu đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta, đồng thời ca ngợi những chiến công hiển hách, truyền thống chiến đấu anh hùng, bất khuất của quân và dân ta trong công cuộc kháng chiến dành độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, góp phần tạo không khí vui tươi phấn khởi, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, động viên mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương và của toàn tỉnh đã đề ra.
                                       
 Hình ảnh sân khấu biểu diễn và bà con nhân dân đang xem chương trình

văn nghệ - chiếu phim tuyên truyền của Trung tâm Văn hóa và Chiếu phim
 
 Các buổi giao lưu văn nghệ và chiếu phim tuyên truyền đã được chính quyền, đoàn thể cùng đông đảo bà con nhân dân các dân tộc tại các địa phương nhiệt tình đón nhận và hưởng ứng, bình quân mỗi buổi thu hút hàng ngàn lượt người tham dự, chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên truyền của Trung tâm không ngừng được nâng cao.
 Hình thức giao lưu văn nghệ và chiếu phim sẽ được đơn vị duy trì thường xuyên trong thời gian tới, là bước đổi mới hoạt động của Đội truyên truyền lưu động và các đội chiếu phim phục vụ miền núi nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhu cầu hưởng thu văn hóa tinh thần ngày càng cao của nhân dân, đặc biệt đối với nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh./. 
 
                                                                                Nguyễn Đức Hoàng
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com