Thứ 2 | 10/07/2017
Ngày 10-7, tại Rạp chiếu phim Hòa Phong, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho 342 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Đảng bộ Sở.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Ân - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở đã trực tiếp truyền đạt nội dung 3 nghị quyết: Nghị quyết số 10-NQ/TW “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” và Nghị quyết số 12-NQ/TW “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.
   

Đồng chí Nguyễn Ngọc Ân - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ,
Giám đốc Sở trực tiếp truyền đạt nội dung các Nghị quyết
 
Việc triển khai, học tập Nghị quyết là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 của Đảng bộ Sở, qua đó giúp cấp ủy, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức đầy đủ, sâu sắc các nội dung nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Ân đã nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi các nghị quyết và gắn với công tác phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch để các nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống. 
Quách Thị Sinh
Trung tâm Văn hóa và Chiếu phim
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com