Chủ nhật | 24/09/2023

     Ngày 21/9/2023, tại xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ - Trưởng khối thi đua Văn hóa- Xã hội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch- Phó trưởng Khối thi đua Văn hóa- Xã hội cùng với đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Khối đã tổ chức trao tặng “Căn nhà cấp ủy” cho gia đình đồng chí Phạm Thị Nhẫn – đảng viên 50 năm tuổi Đảng, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn tại Khu 4, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông và mua thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo thuộc huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
     Chương trình được thực hiện theo Quy chế và các nội dung hoạt động của Khối thi đua Văn hóa - Xã hội và văn bản vận động xây dựng “Căn nhà cấp ủy” và mua thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo tỉnh Phú Thọ. Các đơn vị trong Khối thi đua Văn hóa- Xã hội đã vận động ủng hộ được số tiền là 60.000.000đ (Sáu mươi triệu đồng) trong đó vận động xây dựng “Căn nhà cấp ủy” 50 triệu đồng và 10 triệu đồng mua thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo tỉnh Phú Thọ.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Khối trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng căn nhà cấp ủy cho gia đình đồng chí Phạm Thị Nhẫn- xã Thanh Uyên- huyện Tam Nông
 
Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Khối trao tặng kinh phí hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo tỉnh Phú Thọ.
 
     Việc triển khai xây dựng “ Căn nhà cấp ủy” và mua thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo tỉnh Phú Thọ là một trong những hoạt động thể hiện tính nhân ái, nhân văn sâu sắc và phù hợp với thực tế, nhằm giúp đỡ kịp thời động viên cho các đảng viên, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, thêm niềm tin động lực để thể hiện vai trò  tiền phong gương mẫu  trong xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương.
                                                             
 Lương Thị Vân Anh
 Văn phòng Sở Văn hóa, Thê thao và Du lịch
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com