Thứ 6 | 09/12/2022
PhuthoPortal - Chiều ngày 8/12/2022, HĐND tỉnh khóa XIX tổ chức bế mạc Kỳ họp thứ Năm. Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ trân trọng trích đăng bài phát biểu của đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tại phiên bế mạc.

Đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp

… Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, dân chủ với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, Kỳ họp thứ Năm - HĐND tỉnh khóa XIX đã hoàn thành chương trình nội dung đề ra.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thu, chi ngân sách năm 2022; thảo luận, đề ra nhiệm vụ, giải pháp năm 2023. Đồng thời, xem xét các báo cáo thường kỳ của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, báo cáo của Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan chức năng; thảo luận và quyết định các nội dung chuyên đề quan trọng theo chương trình kỳ họp. Việc thảo luận dân chủ, xem xét thấu đáo và thông qua 23 nghị quyết nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của địa phương. Đây là những nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, tác động đến nhiều mặt tích cực của đời sống xã hội, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023 và những năm tiếp theo.

... Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm tạo đà để hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Tuy nhiên, dự báo trong thời gian tới tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động khó lường, tỉnh sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tác động. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023, đòi hỏi phải có quyết tâm chính trị cao, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thúc đẩy tăng trưởng các ngành, các lĩnh vực và của mỗi địa phương, đơn vị, cơ sở; coi đây là nhiệm vụ quan trọng của tập thể Tỉnh ủy, HĐND, UBND và từng sở, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong tỉnh; trọng tâm là tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

Một là: Nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thích ứng linh hoạt, hiệu quả với bối cảnh, tình hình mới, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, tranh thủ, tận dụng cơ hội, thời cơ để huy động nguồn lực hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh phát triển toàn diện. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra. Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, xử lý hiệu quả các vấn đề tồn đọng, kéo dài, kịp thời ứng phó với những vấn đề phát sinh; đồng thời chú trọng thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp mang tính căn cơ, trung và dài hạn. Chỉ đạo tổ chức kịp thời Quy hoạch tỉnh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Phát triển nông nghiệp theo hướng mở để huy động các nguồn lực xã hội phát triển kinh tế nông nghiệp hiệu quả, bền vững; phát triển nông nghiệp sinh thái nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Tập trung chuyển đổi, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hàng hóa, xây dựng thương hiệu và chuỗi giá trị. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình “Mỗi xã 01 sản phẩm”. Hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và gắn với xây dựng nông thôn mới; phấn đấu năm 2023 tăng thêm 07 xã trở lên và 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Bảo tồn, phát triển các nghề, làng nghề thực chất, hiệu quả và bền vững. Chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; khắc phục thiên tai.

Phát triển công nghiệp có giá trị gia tăng lớn, ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường; trong đó cần ưu tiên phát triển ngành, sản phẩm công nghiệp điện tử, chế biến, chế tạo. Cần theo sát diễn biến thị trường để có phương án phân phối, đẩy mạnh lưu thông hàng hóa, nhất là các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp do các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sản xuất.

Hai là: Tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả khâu đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đây là nhiệm vụ xuyên suốt, trọng tâm của năm 2023 và cho đến hết nhiệm kỳ. Chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện tuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, nhất là các dự án trọng điểm, đặc biệt các dự án khu, cụm công nghiệp; rà soát, xử lý kiên quyết các dự án chậm tiến độ. Đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, tập trung hoàn thành phân bổ chi tiết ngay từ đầu năm, phấn đấu kết quả giải ngân đạt 100%; gắn đẩy mạnh giải ngân với nâng cao chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, ưu tiên các dự án trọng điểm.

Quan tâm, chú trọng phát triển các dự án giao thông trọng điểm, các tuyến đường giao thông kết nối khu công nghiệp, vùng nhiên liệu, khu du lịch. Đẩy nhanh tiến độ 19 dự án đầu tư công trọng điểm; chuẩn bị tốt các điều kiện khởi công khu công nghiệp Tam Nông, Hạ Hòa; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành khu công nghiệp Cẩm Khê, Phú Hà; các cụm công nghiệp Bắc Lâm Thao, Bãi Ba 2,... Giải quyết, tháo gỡ những “điểm nghẽn” trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để thu hút các dự án đầu tư; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các nhà đầu tư.

Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, thu hút các dự án mới đầu tư vào các ngành, lĩnh vực có tiềm năng của tỉnh. Ổn định và phát triển thị trường bất động sản, thị trường quyền sử dụng đất công bằng, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, thương mại thế mạnh, như: Du lịch, vận tải, logistics đi đôi với tăng cường dịch vụ tài chính, ngân sách, công nghệ thông tin. Phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao, đặc trưng gắn với văn hóa vùng Đất Tổ, lợi thế thiên nhiên, con người và sản vật của tỉnh.

Ba là: Tăng cường nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính, ngân sách, hoạt động tín dụng ngân hàng, đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh. Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt ở mức cao nhất dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2023. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp quản lý thuế; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp trốn thuế, chống chuyển giá; chống thất thu thuế (nhất là trong hoạt động thương mại điện tử; kinh doanh cá thể, chuyển nhượng bất động sản), kiên quyết thu hồi các khoản nợ đọng thuế. Rà soát, điều chỉnh các chính sách ưu đãi, miễn giảm thuế không còn phù hợp. Thực hiện hiệu quả, tiết kiệm tối đa chi tiêu ngân sách. Đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế tự chủ và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, giảm sự phụ thuộc vào ngân sách nhà nước, đặc biệt khuyến khích xã hội hóa, huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt quản lý hóa đơn điện tử. Tăng cường cải cách hệ thống thuế gắn với cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng cấm; kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm.

Bốn là: Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn. Tập trung thực hiện các giải pháp để đảm bảo hiệu quả chất lượng giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông. Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại hệ thống cơ sở giáo dục trên địa bàn theo kế hoạch. Tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia và hoạt động xã hội hóa, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển các loại hình trường tư thục chất lượng cao ở tất cả các cấp học. Tiếp tục thực hiện phân luồng, hướng nghiệp học sinh; từng bước thay đổi tư duy quản lý, quản trị tại các cơ sở giáo dục; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo, ứng dụng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong xây dựng chính quyền số và quản lý xã hội, phát triển kinh tế số. Bảo đảm an ninh an toàn thông tin trên không gian mạng; kiểm soát chặt chẽ thông tin xấu, độc hại, thông tin sai sự thật trên mạng xã hội; có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin sai lệch lừa đảo, các độ, cờ bạc trên không gian mạng.

Nâng cao hơn nữa chất lượng khám, chữa bệnh; năng lực hệ thống tuyến y tế cơ sở, y tế dự phòng; phát triển một số lĩnh vực y học chất lượng cao, y học mũi nhọn; đảm bảo thuốc, trang thiết bị, vật tư sinh phẩm y tế cho công tác khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân. Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án y tế, trung tâm y tế tuyến huyện theo Nghị quyết của Quốc hội. Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế đảm bảo hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về di sản; bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa với phát triển du lịch. Thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gia đình văn hóa. Chăm lo công tác an sinh xã hội và bảo đảm giảm nghèo bền vững, không chạy theo thành tích, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo, hạn chế tái nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Năm là: Tăng cường nắm bắt tình hình, triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời mọi hoạt động chống phá, đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữa vững trật tự an toàn xã hội. Xây dựng thế trận lòng dân thực sự vững chắc, không để bị động, bất ngờ; ứng phó kịp thời, hiệu quả với các nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Nâng cao chất lượng hoạt động chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp đảm bảo hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, nâng cao đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phân cấp đi đôi với kiểm tra, giám sát, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.

Tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh. Quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hợp lý, bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên đi đôi với bảo vệ môi trường; kiên quyết xử lý nghiêm việc khai thác trái phép tài nguyên, khoáng sản.

Làm tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phát huy vai trò của người đứng đầu, quan tâm giải quyết những tiềm ẩn phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời phát hiện, giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở. Thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Làm tốt công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo, kịp thời giải quyết vướng mắc bảo đảm chính sách nhà nước. Tăng cường công tác phòng chống cháy nổ. Ổn định giá cả các mặt hàng tiêu dùng trong các tháng cuối năm, đặc biệt là trước, trong và sau Tết Nguyên Đán, đảm bảo đón Tết Quý Mão năm 2023 vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm.

... Kỳ họp lần thứ Năm - HĐND tỉnh khóa XIX đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Kết quả kỳ họp đã tạo niềm tin về sự đoàn kết, nhất trí để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ của năm 2023. HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm trước cử tri và toàn thể Nhân dân của các vị đại biểu HĐND tỉnh; sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, trách nhiệm của UBND tỉnh, các cơ quan liên quan trong quá trình chuẩn bị và tiến hành kỳ họp; cùng với các cơ quan, tổ chức hữu quan, cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ và các cơ quan thông tin tuyên truyền đã theo dõi, phản ánh kịp thời về diễn biến trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức kỳ họp.

Ngay sau kỳ họp này, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của mình, tiếp thu đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của HĐND tỉnh để chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai đồng bộ, hiệu quả các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, khẩn trương triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua; khắc phục khuyết điểm, hạn chế để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Đề nghị Ủy ban MTTQ, các tổ chức thành viên, các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền để thống nhất về nhận thức, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết đã được ban hành; sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Các vị đại biểu HĐND tỉnh thực hiện việc tiếp xúc cử tri, phổ biến kết quả kỳ họp, các nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp; đồng thời tiếp nhận các ý kiến kiến nghị của cử tri, kịp thời phản ánh, kiến nghị với HĐND, UBND, các cơ quan hữu quan xem xét giải quyết. Các cơ quan thông tin truyền thông tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kết quả kỳ họp, các nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp đến cử tri và nhân dân được biết để theo dõi, giám sát và thực hiện.

* Đầu đề do BBT đặt

BBT
Dẫn nguồn: https://phutho.gov.vn/

Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com