Thứ 5 | 30/06/2016
Sáng ngày 28/6/2016, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm 2016, tổng kết các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phục vụ giỗ Tổ Hùng Vương - lễ hội Đền Hùng năm Bính Thân 2016.   
Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo một số sở, ngành thuộc tỉnh; các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc sở; phòng Văn hóa và Thông tin, trung tâm VHTTDL các huyện, thành phố, thị xã.


Đ/c Nguyễn Ngọc Ân, TUV, Giám đốc Sở VHTTDL khai mạc hội nghị

 
 Sáu tháng đầu năm 2016, là thời điểm tập trung diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng: Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2016-2021), Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp khóa 2016 - 2021, giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm Bính Thân 2016. Bám sát định hướng chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT, du lịch và gia đình từ tỉnh đến cơ sở được Ngành VHTTDL chủ trì, phối hợp triển khai tích cực phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tỉnh và địa phương.
Công tác tham mưu văn bản được đảm bảo: trình Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 19/10/2011 của BCH đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVII về phát triển du lịch Phú Thọ giai đoạn 2011-2015; phương hướng phát triển du lịch  giai đoạn 2016-2020;  Phối hợp với Trung tâm nghiên cứu và phát huy giá trị di sản văn hóa, Hội di sản văn hóa Việt Nam hoàn thiện hồ sơ Hát Xoan Phú Thọ trình Thủ Tướng chính phủ xem xét gửi hồ sơ Hát Xoan Phú Thọ đề nghị UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2017…
Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được đảm bảo; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, nhất là thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong các hoạt động lễ hội, công tác quản lý nhà nước về lễ hội, quản lý và tổ chức biểu diễn nghệ thuật được sự chỉ đạo và sự quan tâm ủng hộ của các địa phương, đã tạo được sự chuyển biến rõ rệt.
Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và du lịch phục vụ các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước và tỉnh gắn với quảng bá di sản văn hóa Hát Xoan Phú Thọ; “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ”. Các hoạt động văn hoá, nghệ thuật diễn ra sôi nổi, nâng cao về chất lượng, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của các tầng lớp nhân dân. Công tác văn nghệ cơ sở được quan tâm, số đội văn nghệ quần chúng cấp xã và số câu lạc bộ văn nghệ tăng nhanh đã từng bước nâng cao mức hưởng thụ văn hoá trong nhân dân, góp phần xây dựng đời sống văn hoá nông thôn mới.  Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc ngày càng được quan tâm; tổng số di tích được xếp hạng trên toàn tỉnh là 307 di tích (trong đó có 01 di tích quốc gia đặc biệt, 73 di tích quốc gia, 233 di tích cấp tỉnh)...  Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đã có những kết quả đáng khích lệ, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ đã đạt những kết quả tích cực.
Phong trào thể dục thể thao quần chúng tiếp tục phát triển cả bề rộng và chiều sâu, thu hút được sự quan tâm, tham gia của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân:  Số người tập luyện TDTT thường  xuyên: 31,6% (tăng 1,7% so với cùng kỳ), số CLB TDTT:1.579 CLB (tăng 55 CLB so với cùng kỳ), số gia đình thể thao: 25,9 % (tăng 0,9% so với cùng kỳ). Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thành công Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ và Hội khỏe Phù Đổng khu vực I năm 2016... Tham gia 09 giải thể thao trong nước và quốc tế, giành 33 Huy chương các loại ( 07 HCV, 04 HCB, 22 HCĐ). Có 37 VĐV đạt đẳng cấp quốc gia (13 VĐV kiện tướng và 24 VĐV cấp I ).
Công tác quản lý nhà nước về du lịch tiếp tục được củng cố và nâng cao hiệu quả, hiệu lực; hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh đã có những bước phát triển nhất định; lượng du khách đến với tỉnh Phú Thọ năm sau cao hơn năm trước đang dần phát huy thế mạnh là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Tổ chức thành công Lễ phát động cuộc thi “Ảnh đẹp du lịch Phú Thọ” năm 2016. Tham gia trưng bày gian hàng tại các triển lãm hội chợ, thu hút được sự quan tâm, thưởng thức và đánh giá cao của du khách cũng Ban tổ chức sự kiện. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã đón 8 triệu lượt khách du lịch, tổng doanh thu dịch vụ du lịch đạt khoảng 1.400 tỷ đồng.
Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Bính Thân 2016 được đánh giá tổ chức thành công, tạo sự hài lòng cho đồng bào và du khách khi về dự lễ hội; hướng tới xây dựng Lễ hội Đền Hùng trở thành lễ hội mẫu mực, văn minh, an toàn trong cả nước. Các hoạt động  văn hóa, văn nghệ, thể thao đã diễn ra vui tươi, lành mạnh, kết hợp hài hoà giữa các hoạt động văn hoá dân gian truyền thống và hiện đại, có sự tham gia biểu diễn nghệ thuật đặc trưng của các vùng miền trong cả nước đã thu hút đông đảo nhân dân tham dự, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày diễn ra lễ hội đồng thời tập trung quảng bá sâu đậm, rõ nét hơn về giá trị di sản "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương"  và "Hát Xoan", hình ảnh của tỉnh Phú Thọ nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung đến với bạn bè quốc tế...
Tuy nhiên bên cạnh đó chúng ta cũng còn nhiều tồn tại cần khắc phục: Công tác tuyên truyền, cổ động đôi khi còn mang tính hình thức, ít sáng tạo; hoạt động biểu diễn nghệ thuật chưa đổi mới về phương thức, nội dung hoạt động còn nghèo nàn, đơn điệu; vẫn còn hiện tượng chen lấn, xô đẩy, tranh cướp và hiện tượng đặt tiền giọt dầu, đốt nhang, hóa vàng không đúng nơi quy định còn diễn ra tại một số lễ hội; tình trạng sử dụng âm thanh vượt mức quy định gây ảnh hưởng tới không gian chung trong giỗ Tổ Hùng Vương - lễ hội Đền Hùng; việc tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình tuy đã được triển khai đến các địa phương nhưng hiệu quả chưa sâu; phong trào thể thao quần chúng còn mang tính tự phát, hoạt động chủ yếu tập trung tại vùng đô thị; công tác xã hội hóa trong tổ chức thi đấu các giải thể thao chưa cao, kinh phí dành cho hoạt động thể thao cấp cơ sở còn rất hạn hẹp; việc đầu tư xây dựng hình thành khu du lịch thu hút khách còn hạn chế, chưa thu hút được các nhà đầu tư, nguồn kinh phí ngân sách đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch còn hạn hẹp. Lượng khách du lịch đến Phú Thọ tại các cơ sở lưu trú chủ yếu là khách công vụ, khách có mục đích chính là đi du lịch còn rất thấp; công tác thông tin xúc tiến du lịch chưa đem lại hiệu quả nổi bật...
Hội nghị cũng đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp, trao đổi, kiến nghị đề xuất từ phía các huyện, thành, thị tập trung chủ yếu vào công tác tuyên truyền, cổ động trực quan; công tác tu bổ tôn tạo di tích; quản lý và tổ chức lễ hội; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; quản lý nhà nước về văn hóa...
Thay mặt lãnh đạo Sở, đồng chí Nguyễn Ngọc Ân, Giám đốc Sở đã ghi nhận những kết quả công tác ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã đạt được đồng thời cũng đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện tốt hơn nữa các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã được giao trong năm 2016.
Tại hội nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã trao Giấy khen cho 8 tập thể, 16 cá nhân  vì đã có thành tích xuất sắc trong tham gia phục vụ giỗ Tổ Hùng Vương - lễ hội Đền Hùng năm Bính Thân 2016 .


Đ/c Nguyễn Ngọc Ân, TUV, Giámđốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Giấy khen cho các đơn vị khối huyện, thành, thị
                                               
 Nguyễn Thị Nha Trang - Văn phòng Sở
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com