Thứ 4 | 01/04/2015
 
Sáng 19- 3, Ban chỉ đạo (BCĐ) phát triển du lịch tỉnh họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT&DL) báo cáo kết quả 4 năm thực hiện Nghị quyết 09- NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011- 2015; những nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 và những định hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016- 2020. Đồng chí Chu Ngọc Anh- Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đồng chí Hà Kế San, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh; các thành viên BCĐ và bộ phận thường trực BCĐ phát triển du lịch tỉnh; chủ tịch, phó chủ tịch và ủy viên Thường vụ Hiệp hội Du lịch tỉnh; Sở VH, TT&DL và các phòng chuyên môn, trung tâm có liên quan…


Đồng chí Chu Ngọc Anh- Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận hội nghị.
Theo dự thảo báo cáo của BCĐ phát triển du lịch tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết số 09- NQ/TU, đến nay, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành cùng sự nỗ lực của ngành du lịch Phú Thọ đã tạo được bước đột phá trong phát triển du lịch. Nguồn vốn huy động tập trung thực hiện đạt được ở mức khá là 2.780,5 tỷ đồng, tăng gấp 3,5 lần so với giai đoạn 2006- 2010. Đã cơ bản hình thành các khu, điểm du lịch trọng điểm trên cơ sở khai thác có hiệu quả các nguồn tài nguyên du lịch đặc trưng của tỉnh. Doanh thu du lịch dịch vụ có bước tăng trưởng vượt bậc, đến năm 2014 đã vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra, tăng gấp 2,2 lần so với năm 2010 và gấp 1,9 lần so với kế hoạch. Ngành du lịch tỉnh đang có những bước chuyển biến tích cực theo hướng chú trọng chất lượng, tạo ra ngày càng nhiều dịch vụ phục vụ du khách đến và nâng mức chi tiêu bình quân của du khách, góp phần đáng kể vào định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp. Công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch được chú trọng. Việc xúc tiến, quảng bá tiềm năng du lịch được triển khai thực hiện tích cực, thiết thực, hiệu quả, hướng vào trọng tâm, trọng điểm bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú đã góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Phú Thọ tới du khách trong nước và quốc tế, thu hút được một số dự án đầu tư du lịch trọng điểm có ý nghĩa lan tỏa, thúc đẩy du lịch phát triển.  Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế của tỉnh được tích cực triển khai thực hiện đã góp phần nâng cao nhận thực của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò của du lịch trong nền kinh tế- xã hội của tỉnh. Công tác quản lý Nhà nước dần được củng cố, kiện toàn. Đội ngũ cán bộ, công chức được bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học và lý luận chính trị. Công tác thanh, kiểm tra được tiến hành thường xuyên giúp các doanh nghiệp, hộ kinh doanh du lịch hoạt động đúng pháp luật…
Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về các nội dung: Cơ chế, chính sách cho phát triển du lịch; khai thác các dự án thành phần tại các khu du lịch trọng điểm của tỉnh; huy động các nguồn vốn, thu hút nhà đầu tư phát triển du lịch; đào tạo nguồn nhân lực, phát triển các loại hình và sản phẩm du lịch đặc trưng để đáp ứng cho nhu cầu phát triển du lịch…
Kết luận hội nghị, đồng chí Chu Ngọc Anh - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ban Chỉ đạo và kết quả về phát triển du lịch tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, Phú Thọ là tỉnh có tiềm năng, lợi thế về du lịch, tuy nhiên phát triển du lịch của tỉnh vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Thời gian tới, BCĐ phát triển du lịch tỉnh cần phải làm rõ, tham mưu cho tỉnh có nên tiếp tục đưa du lịch trở thành khâu đột phá phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nữa hay không để đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định. Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, nên các cấp, các ngành, địa phương cần có sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng trên tinh thần, trách nhiệm cao để chung tay góp sức đưa du lịch phát triển. Đồng chí yêu cầu, những người làm du lịch cần tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức về phát triển du lịch, theo đó định hướng rõ ràng trong việc phát triển các loại hình du lịch; xác định đối tượng và phân loại khách du lịch để xây dựng sản phẩm du lịch phù hợp với từng vùng; tiếp tục đào tạo, nâng cao nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh và tăng cường cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ thực thi công tác quản lý Nhà nước về du lịch… Đặc biệt, tăng cường sự liên kết chặt chẽ giữa cơ quan quản lý Nhà nước - nhà đầu tư - doanh nghiệp và nhân dân để thực hiện mục tiêu phát triển du lịch.
 
Ngọc Lam - Báo Phú Thọ
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com