Thứ 2 | 13/07/2015
Ngày 06/7/2015, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 478/SVHTTDL-NVVH về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, TDTT chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX năm 2015 gửi các đơn vị thuộc Sở, phòng VH&TT và Trung tâm VH,TT&DL các huyện, thành, thị.
Chủ đề Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX năm 2015 là “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Thời gian tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT tập trung vào quý IV năm 2015.
Nội dung tuyên truyền tập trung nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX… Tuyên truyền về kết quả, thành công của Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ lần thứ V; các phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua, phát huy hiệu quả các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”…
Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao gồm: Tổ chức chiếu phim, biểu diễn phục vụ miền núi, trưng bày hiện vật, sách, báo, giao lưu văn hóa, văn nghệ với nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn như: ca - múa - nhạc - kịch – thơ; giao lưu thể thao như: bóng đá, bóng chuyền, bóng chuyền hơi, cờ tướng, bắn nỏ, vật dân tộc… qua đó tạo khí thế vui tươi, phấn khởi cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh hướng tới Đại hội thi đua yêu nước Toàn quốc lần thứ IX.

Quách Thị Sinh
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com