Thứ 6 | 11/11/2022
     Thực hiện Kế hoạch số 100/KH-CTĐ ngày 18 tháng 8 năm 2022 của Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du miền núi phía Bắc kiểm tra, chấm chéo phong trào thi đua Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc năm 2022. Để đánh giá kết quả thực hiện các phong trào Thi đua- Khen thưởng, để có cơ sở bình xét đơn vị tiêu biểu trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét tặng các danh hiệu thi đua trong năm 2022. Ngày 08/11/2022, các tỉnh trong Cụm thi đua 7 tỉnh trung du miền núi phía Bắc đã tổ chức đánh giá công tác triển khai các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022. Dự buổi kiểm tra chéo có các đồng chí đại diện lãnh đạo sở, lãnh đạo phòng chuyên môn và chuyên viên trực tiếp tham mưu công tác Thi đua – Khen thưởng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh trong cụm thi đua.
 
Quang cảnh hội nghị
 
     Tại buổi kiểm tra đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh đã trình bày báo cáo đánh giá kết quả công tác thi đua khen thưởng năm 2022, biểu tự chấm điểm các tiêu chí thi đua. Các đại biểu thảo luận sôi nổi về kết quả triển khai thực hiện các phong trào thi đua trong năm 2022, biểu kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với thực hiện phong trào thi đua, biểu tự chấm điểm của các đơn vị.

     Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn – Cụm trưởng cụm thi đua đã phát biểu và đánh giá cao kết quả mà Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh đã đạt được trong năm vừa qua đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy trong những năm tiếp theo; các đơn vị hoàn thiện báo cáo, bảng chấm điểm gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Kạn - Cụm trưởng cụm thi đua 7 tỉnh Trung du miền núi phía Bắc năm 2022 để làm căn cứ bình xét đơn vị tiêu biểu trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2022 tại Hội nghị tổng kết công tác Thi đua – Khen thưởng cụm ./.
 
Lương Thị Vân Anh - Văn phòng Sở 
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com