Thứ 4 | 09/12/2020
       Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ Mười một - HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XVIII, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội mong muốn: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ tiếp tục phát huy những phát huy những kinh nghiệm, thành tựu đã đạt được, khai thác tốt những tiềm năng, thế mạnh để gặt hái được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa. Phấn đấu xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, xứng đáng truyền thống của quê hương Đất Tổ Vua Hùng, xây dựng và duy trì hình ảnh “Phú Thọ - một điểm đến hấp dẫn, thân thiện, chất lượng và an toàn”.
 


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp

 

       Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vui mừng trước sự phát triển của tỉnh Phú Thọ trong những năm qua, đặc biệt năm 2020. Có 11/12 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch, trong đó tăng trưởng kinh tế duy trì mức khá, ước đạt 3,56%. Trong bối cảnh nhiều khó khăn nhưng thu ngân sách vượt dự toán, ước đạt 7.543 tỷ đồng (dự toán là 6.193 tỷ đồng). Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đứng thứ 26/63 tỉnh; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) đứng thứ 4/63 tỉnh trong cả nước. Chương trình xây dựng nông thôn mới hoàn thành mục tiêu đề ra trước 3 năm. Phú Thọ đã tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kịp thời kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ sau Đại hội Đảng bộ để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2025.

       Đồng chí nhấn mạnh: Trong thành công chung đó luôn có sự đóng góp quan trọng của HĐND tỉnh. Thời gian qua, HĐND tỉnh đã có nhiều đổi mới, chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong hoạt động. Các kỳ họp được chuẩn bị chu đáo, chất lượng, các Nghị quyết cũng được nâng lên, sát thực tiễn hơn; phương thức tổ chức giám sát được thay đổi, cải tiến, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát. Công tác thông tin tuyên truyền được chú trọng để cử tri và các cấp, các ngành nắm bắt và giám sát kịp thời. Nhờ đó, vai trò của HĐND ngày càng được khẳng định, thực sự là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

       Chủ tịch Quốc hội cho biết: Trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực được dự báo sẽ có những diễn biến khó lường, đại dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước, chúng ta sẽ tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây cũng là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 -2025.
 


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu tham dự Kỳ họp

       Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu: Các đại biểu HĐND tỉnh quán triệt sâu sắc, tạo sự thống nhất đồng bộ trong nhận thức, hành động và tạo sức lan tỏa cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ và nhóm giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX đã đề ra. Tiếp tục tập trung cùng cả nước vừa kiểm soát dịch Covid-19 hiệu quả vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tuyệt đối không được phép lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch.

       Bên cạnh đó sớm hoàn thành và triển khai có hiệu quả Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch phát triển đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ, thực chất môi trường đầu tư kinh doanh thông qua việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tập trung giải quyết những điểm nghẽn, bất cập để tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp. Tập trung nguồn lực đầu tư để cải thiện cơ sở hạ tầng vùng động lực kinh tế của tỉnh, các dự án có tính lan tỏa, đồng thời tận dụng có hiệu quả những chính sách ưu đãi đầu tư mới (trong Luật Đầu tư sửa đổi) để thu hút những dự án đầu tư lớn.

       Đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tham gia vào chuỗi giá trị của các doanh nghiệp lớn, nhất là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Định hướng cho các doanh nghiệp trên địa bàn chủ động tìm hiểu và nắm bắt cơ hội đến từ các hiệp định thương mại song phương, đa phương, đặc biệt là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (như CPTPP, EVFTA...) để phát triển sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường. Xác định du lịch là một trong những mũi nhọn phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới.
 


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao đổi với các đại biểu bên lề Kỳ họp

 

       Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Phú Thọ quan tâm phát triển kinh tế đồng bộ với phát triển văn hóa - xã hội, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo nghề, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ hơn. Thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Trong đó, gắn phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, đồng thời chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn.

       Đặc biệt quan tâm việc quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả và bền vững tài nguyên trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, chú trọng phát triển công nghiệp sạch, công nghiệp ít ảnh hưởng đến môi trường; từng bước di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi đô thị và khu vực đông dân cư góp phần phát triển bền vững.

       Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp. Chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, quan tâm giải quyết những tiềm ẩn phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời phát hiện, giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở đặc biệt là thời điểm trước và trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

       Đồng chí yêu cầu: Tỉnh Phú Thọ tiếp tục phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể trong các hoạt động của HĐND tỉnh; nâng cao chất lượng thẩm tra các đề án, báo cáo, tờ trình; đổi mới nội dung, phương thức giám sát, tập trung giám sát những vấn đề quan trọng, vấn đề nhân dân đang quan tâm. Đồng thời, đổi mới công tác tiếp xúc với cử tri, tiếp công dân để nắm bắt kịp thời hơn tâm tư, ý nguyện của nhân dân. Bên cạnh đó, cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; làm tốt công tác dân vận, phát huy vai trò của của Mật trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trong vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, góp phần tạo đồng thuận xã hội.
 

Quang cảnh Kỳ họp

       Chủ tịch Quốc hội yêu cầu: Tỉnh tập trung chỉ đạo tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, bảo đảm đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương có nhiều điểm mới về số lượng đại biểu HĐND dân, số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách; cơ cấu tổ chức và hoạt động của HĐND, UBND. Vì vậy cấp ủy các cấp cần quan tâm việc lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị thật tốt phương án nhân sự, lựa chọn những người có kinh nghiệm thực tế, được cử tri và nhân dân tin yêu, quý trọng, đủ khả năng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

       “Cần chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng các phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử. Kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hoạt động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối an ninh, trật tự” - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
 


Các đại biểu tham dự Kỳ họp

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: 

       Đồng chí mong muốn: Với những kết quả đạt được, cùng với việc phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm của các vị đại biểu HĐND, Kỳ họp thứ Mười một - HĐND tỉnh Phú Thọ sẽ thành công tốt đẹp, có những quyết định đúng đắn, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hương Giang - Lệ Thủy
D
ẫn nguồn: https://phutho.gov.vn/

 

 

Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com