Thứ 6 | 05/04/2024

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ được thành lập ngày 29/4/1954 theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phú Thọ (khoá III), từ tổ chức tiền thân là Liên chi Cơ quan Công sở tỉnh. Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh là đơn vị đặc thù, không có chính quyền đồng cấp, các TCCS đảng trong Đảng bộ là các cơ quan Đảng, đoàn thể, hành chính, sự nghiệp cấp tỉnh làm nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị của tỉnh.

Trong suốt 70 năm hoạt động, trải qua các thời kỳ lịch sử, mặc dù có nhiều thay đổi về tổ chức, tên gọi, song dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ luôn có quan điểm, lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, không ngừng phấn đấu vươn lên, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ban Biên tập trân trọng gửi tới quý bạn đọc nội dung tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ:

 

Ban Biên tập
Dẫn nguồn: 
https://danguykhoi.phutho.gov.vn/Chuyen-muc-tin/Chi-tiet-tin/tabid/92/title/4800/ctitle/194/Default.aspx

Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com