Thứ 5 | 08/12/2022
PhuthoPortal - Sáng nay (ngày 7/12/2022), ngay sau phiên khai mạc Kỳ họp thứ Năm, dưới sự chủ trì của Chủ tọa kỳ họp, HĐND tỉnh nghe các báo cáo, tờ trình tại Kỳ họp.

Chủ tọa Kỳ họp

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 do đồng chí Phan Trọng Tấn - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tại Kỳ họp khẳng định: Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện khâu đột phá về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn; cấp ủy, chính quyền các cấp đã thực hiện thắng lợi, toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn trình bày báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt kế hoạch đề ra. Khu vực công nghiệp, xây dựng, nhất là công nghiệp chế biến chế tạo có bước phát triển khá như: Điện tử và các sản phẩm điện tử, thiết bị plasma, laser… là động lực chính đóng góp vào tăng trưởng kinh tế. Một số chỉ tiêu các ngành, lĩnh vực hoàn thành vượt mức cao so với kế hoạch (thương mại, viễn thông, nông nghiệp, thủy sản, thực hiện vốn đầu tư phát triển, thu ngân sách nhà nước…). Hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc, doanh thu du lịch ước đạt 2.650 tỷ đồng, tăng 136%. Xuất khẩu hàng hóa tiếp tục tăng cao, ước đạt 12,5 tỷ USD, tăng 48%, nằm trong top 10 của cả nước.


Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số được đẩy mạnh, nhiều thủ tục hành chính được thực hiện thông qua môi trường điện tử, tạo thuận lợi hơn cho các tổ chức, công dân. Tính đến nay, toàn tỉnh đã triển khai 1.971 dịch vụ công trực tuyến cung cấp trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và tích hợp lên Cổng dịch vụ công Quốc gia; triển khai kịp thời việc cấp đổi căn cước công dân gắn chip điện tử, đạt 94,3%. Môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh của tỉnh tiếp tục được cải thiện, đi vào thực chất. Chỉ số PCI xếp thứ 20/63 tỉnh, thành phố (đứng đầu vùng trung du và miền núi phía Bắc); chỉ số PAPI xếp thứ 6/63 tỉnh, thành phố; chỉ số PAR Index xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố; chỉ số SIPAS xếp thứ 13/63 tỉnh, thành phố.

Thu hút đầu tư đạt nhiều tiến bộ, đầu tư công huy động ở mức cao so với kế hoạch trung hạn 2021 - 2025, thu hút FDI đạt mức cao so với nhiều địa phương trong cả nước; đã khởi công đồng loạt 12 dự án đầu tư công và 2 dự án đầu tư tư nhân có ý nghĩa kinh tế - xã hội quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đồng chí Hồ Đại Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023

Bên cạnh đó, công tác lập và quản lý quy hoạch, đất đai, tài nguyên và môi trường tiếp tục được quan tâm, chú trọng; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm thường xuyên được kiểm tra, đôn đốc thực hiện, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ở mức cao. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đúng quy định; đời sống của nhân dân được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đồng chí Nguyễn Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân với HĐND, UBND tỉnh trình tại Kỳ họp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn nhấn mạnh: Năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng tạo đà hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Chính vì vậy, báo cáo cũng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển ngành, lĩnh vực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Trong đó, tập trung quyết liệt, đồng bộ các giải pháp: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt khâu đột phá về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tập trung chỉ đạo thực hiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi thúc đẩy sản xuất kinh doanh; tăng cường quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư; thực hiện tốt các biện pháp quản lý thuế, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế; tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị theo hướng thông minh, xanh và bền vững; tăng cường quản lý tài nguyên và môi trường, khoa học công nghệ; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; y tế, văn hóa- xã hội và đảm bảo chính sách an sinh xã hội; nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; củng cố quốc phòng- an ninh; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.


Trong chương trình làm việc buổi sáng, các đại biểu nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân với HĐND, UBND tỉnh trình tại Kỳ họp; báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Tư; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, kế hoạch đầu tư công năm 2023; các báo cáo thường kỳ của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh; báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh và các tờ trình tại Kỳ họp.

Hương Giang - Lệ Thủy
Dẫn nguồn: 
https://phutho.gov.vn/

Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com