Thứ 5 | 14/11/2019
Thực hiện kế hoạch số 3095/KH-BVHTTDL ngày 29/9/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2022. Ngày 05/11/2016, Đoàn khảo sát, kiểm tra việc thực hiện tiêu chí 6, 16 Bộ tiêu chí Quốc gia Xây dựng nông thôn mới của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có buổi khảo sát, kiểm tra tại tỉnh Phú Thọ. Đoàn công tác do đồng chí Vi Thanh Hoài – Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở làm Trưởng đoàn, thành viên đoàn gồm lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ: Vụ thể thao quần chúng, Vụ Thư viện, Tổng cục Du lịch, Văn phòng Cục Văn hóa cơ sở. Về phía Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Vũ Trường Thành, Phó Giám đốc Sở và lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở có liên quan: Văn phòng, Quản lý Văn hóa và Gia đình, Quản lý Du lịch, Quản lý Thể dục thể thao, Thư viện tỉnh.
  
(Quang cảnh hội nghị)
 
Các đại biểu đã đi khảo sát, kiểm tra thực tế việc thực hiện tiêu chí 6, 16  Bộ tiêu chí Quốc gia Xây dựng nông thôn mới tại xã Kim Đức, xã Sông Lô thành phố Việt Trì.
Tiếp đó Đoàn kiểm đã nghe đồng chí Nguyễn Thanh Xuân – Trưởng phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình báo cáo kết quả triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về thực hiện tiêu chí 6, 16. Theo đó việc triển khai thực hiện hai tiêu chí trên đã được Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Tỉnh quan tâm chỉ đạo sâu sát ngay từ đầu; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, cấp ủy, chính quyền địa phương; sự đồng tình và tích cực hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đến nay toàn tỉnh có 242/247 xã có trung tâm văn hóa – thể thao; 2474 nhà văn hóa khu dân cơ bản đạt chuẩn. Đời sống tinh thần của nhân dân, nhất là ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, từng bước được cải thiện; các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục - thể thao từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được duy trì và phát triển với 37.125 người tham gia hoạt động văn nghệ; 160.451 người tham gia tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên. 88% gia đình văn hóa, 87,5% khu dân cư văn hóa, 50% xã, phường đạt chuẩn văn minh đô thị, 723 đơn vị văn hóa cấp huyện; 435 đơn vị văn hóa cấp tỉnh; 354 đơn vị được Tổng LĐLĐ Việt Nam cấp bằng công nhận “Cơ quan đơn vị, doanh nghiệp có đời sống văn hóa tốt”…
Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu trong Đoàn kiểm tra đã tập trung thảo luận về những thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tiêu chí số 6, 16 đồng thời làm rõ hơn các nội dung liên quan như  giải pháp thúc đẩy phát triển thể thao, du lịch và giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hệ thống thư viện từ tỉnh đến cơ sở đặc biệt là việc khai thác các tủ sách gắn với trung tâm học tập cộng đồng tại các xã, phường thị trấn, việc khai thác, sử dụng thiết chế văn hóa sau khi thực hiện sáp nhập các khu dân cư....
 Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Vi Thanh Hoài, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở đã đánh giá cao những kết quả và sự cố gắng nỗ lực của cán bộ và nhân dân các địa phương tỉnh Phú Thọ triển khai thực hiện tiêu chí số 6, 16 của Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời cũng đề nghị Lãnh đạo Sở tiếp tục tham mưu với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh và phối hợp với các địa phương có các giải pháp nhằm thực hiện tốt Chương trình xây dựng nông thôn mới trong những năm tiếp theo, quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện tiêu chí 6, 16 trong thời gian tới./.
Lương Thị Vân Anh - Văn phòng Sở VHTT&DL
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com