Thứ 6 | 22/03/2024
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Nghị định quy định cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình.
Nghị định quy định về xây dựng, duy trì, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình; trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng, duy trì, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình.Nghị định áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xây dựng, duy trì, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình.
Theo đó, Nghị định bao gồm 4 chương 22 điều  quy định cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình bao gồm: Cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình; Nguyên tắc xây dựng, duy trì, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình; Nguồn thu thập dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình; Tạo lập, cập nhật dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình; Duy trì, quản lý Cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình; Khai thác, sử dụng dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình; Kết nối, chia sẻ dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình; Điều kiện bảo đảm xây dựng và duy trì Cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình; Trách nhiệm, quyền hạn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trách nhiệm của Bộ Công an; Trách nhiệm của Bộ Tư pháp; Trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông; Trách nhiệm của Bộ Tài chính; Trách nhiệm và quyền hạn của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Trách nhiệm, quyền hạn của Ủy ban nhân dân các cấp; Cơ quan chuyên môn về văn hóa, thể thao và du lịch tại địa phương; Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc khai thác và sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.
Thời gian lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân cho Dự thảo từ ngày 18/3/2024 đến ngày 18/5/2024
Dự thảo Nghị định quy định cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com