Thứ 5 | 29/12/2022
     Ngày 29/12/2022, được sự đồng ý của của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Di sản văn hóa tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - 2022.

     Lễ trao tặng danh hiệu Vinh dự Nhà nước Nghệ nhân Ưu tú nhằm tôn vinh các nghệ nhân đã có nhiều đóng góp, cống hiến tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, thể hiện thực hành di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh. Trong đợt phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba, tỉnh Phú Thọ vinh dự có 17 cá nhân được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian; tập quán xã hội và tín ngưỡng.
  
Lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba
 
     Cũng trong khuôn khổ Đại Hội Di sản văn hóa tỉnh Phú Thọ lần thứ II nhiệm kỳ 2022- 2027, Hội Di sản văn hóa tỉnh Phú Thọ đã tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp di sản văn hóa Việt Nam” cho các cá nhân đã có đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh
 
Lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp di sản văn hóa Việt Nam” của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam
 
     Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Đại Dũng đã nhấn mạnh kết quả công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá phi vật thể trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đồng thời các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Qua đó, hình thành ý thức tự giác tìm hiểu, xây dựng tinh thần đoàn kết dân tộc, yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào về bản sắc văn hóa Việt Nam nói chung và Phú Thọ nói riêng
 
Lương Thị Vân Anh
Văn phòng Sở
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com